Thumbnail

Skattedagen 2018

Kurset gir 7 timer oppdatering i Skatt
Inkluderer kursmappen til Skattebetalerforeningen
God pris på kurset

med Skattebetalerforeningen

Fra 2018 har det skjedd og vil skje en rekke endringer på skatteområdet. På skattedagen blir du oppdatert på alle relevante nyheter for 2018 og 2019.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore foretak, med utstrakt bruk av praktiske eksempler. Det legges opp til interessante utvekslinger av synspunkter og erfaringer.

Vi ser blant annet på muligheter og tilpasninger knyttet til:
• Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital
• Trinnskatt og eierskatt
• Nye pendlerregler
• Endringer i dagdietten
• Investeringer og opsjoner i oppstartselskaper
• Pensjonssparing for næringsdrivende
• Aksjesparekonto - overgangsregel
• Korttidsutleie av egen bolig
• Nye relevante dommer og uttalelser
• Revidertbudsjett for 2018
• 
Skatteplikt/ innrapportering av personalrabatter/naturalytelser – store endringer fra 2019
• Endringer i statsbudsjettet for 2019

Kurset er et godt tilbud til regnskapsførere, økonomimedarbeidere, revisorer, bedriftsledere og andre som ønsker å holde seg oppdatert på skatteområdet. Kurset gir 7 etterutdanningstimer innen skatt.


Kursdokumentasjon

Nyhet! Du får Skattebetalerforeningens populære kursmappe på over 300 sider – både elektronisk og på papir!

Når du melder deg på dette kurset får du ettersendt Skattebetalerforeningens populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Her finner du nyheter om skatt/avgift, bokføring/regnskap/revisjon og selskapsrett for 2018/2019, og med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

Boken er perfekt som oppslagsverk, og du har på den måten glede av kurset i hele 2019.
I tillegg vil du ha elektronisk tilgang til kursmappen i løpet av november.

Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer!


Meld deg på Skattedagen 2018 her.

Thumbnail