Skatt - Skatteprogram med samtlige RF-skjema og innlevering til Altinn


Utarbeider selvangivelse og skatteberegning for alle typer selskaper og skattytere - med elektronisk innsending til Altinn og nedlasting av preutfylt selvangivelse.

Program for skatt,ligningspapirer,skatteberegning,preutfylt selvangivese,RF-skjema,preutfyl

Applikasjon for profesjonell fremstilling av selvangivelse, ligningspapirer og skatteberegning for alle typer selskap og personlige skattytere (AS, KS, ANS, DA, personlig næring, primærnæring, lønnsmottakere, pensjonister, sokkelansatte, rederiselskaper, kraftforetak, banker, finansieringsforetak, forsikringsselskap med flere). Med Brønnøysundrapporten lager du hurtig et offisielt regnskap med resultat, balanse og kontantstrømoppstilling.Innlevering til Altinn

Skatt er spesielt godt egnet til utarbeidelse av elektronisk selvangivelse og ligningspapirer. Nedlasting av preutfylt selvangivelse og innlevering til Altinn er enkelt.

Hovedfunksjoner
• Integrasjon med Årsavslutning - et kraftig verktøy for årsoppgjør
• Elektronisk innlevering til Altinn
• Nedlastning av preutfylte data til selvangivelsen (RF-1030)
• Nedlastning av informasjon fra Enhetsregisteret 
• PDF-eksport
• Eksport til tekstfil og SIE
• Import fra regnskapssystemer
• Feilkontroll av utfylling
• Sidehjelp med eksempler og informasjon for det aktuelle skjemaet
• Skjemaguide/veiviser for oppretting av skjemaer
• Aksjonærregisteroppgave
• Skatteberegning
• Oppgrossing
• Privatforbruksberegning
• Feltanmerkninger

Ligningsskjemaene
Skatt er det eneste skatteprogrammet som inneholder samtlige likningsskjemaer fra Skattedirektoratet.

Rettledning
Skatt har Skattedirektoratets rettledninger til samtlige likningsskjemaer.

Automatisk selvangivelse
Programmet foretar de nødvendige logiske beregninger i skjemaene. Overføring av verdier innen skjemaet og mellom skjemaene skjer automatisk. Har man begge programmer, er det enkelt å overføre årsregnskapet til næringsoppgaven fra Årsavslutning.

Skjemakontroll
Avdekker ev feil og mangler ved utfylling av likningsskjemaene. Effektiv kontroll før innsendelse til Altinn.

Skatteberegning
Systemet tar hensyn til alle elementer i skatteberegningen for at den skal bli korrekt. Du kan simulere med ulike inntekter, fradrag og formuesforhold.

Overskuddsdisponering
Modulen optimaliserer disponering av overskudd til konsernbidrag eller utbytte.

Brønnøysundrapport
Med brønnøysundrapporten lager du meget hurtig et offisielt regnskap med resultat, balanse og kontantstrømoppstilling. Rapporten overfører direkte fra næringsoppgaven, og kan sendes elektronisk via Altinn til Brønnøysundregisteret.

Infobase
Når du jobber med selvangivelsen dukker det alltid opp spørsmål omkring satser, ligningskurser m.m. I programmet får du informasjon om:

• Skattetabeller, arbeidsgiveravgift
• Arveavgift
• Satser forsinkelsesavgift, tilleggsskatt
• Satser barnetrygd
• Statens reiseregulativ
• Takseringsreglene
• Ligningskurs verdipapirer
• Alternative inngangsverdier
• Adresser til landets skattemyndigheter og folkeregistrene
• Bilpriser
• ValutakurserWolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00