Wolters-Kluwer-Skattedagen-2020-3

Webinar Skatt og avgift 2020/21

I samarbeid med Skattebetalerforeningen

Nyhet! Vi lanserer nå webinaret "Skatt og avgift 2020/21". Kurset holder deg oppdatert på alle relevante nyheter på skatteområdet for 2020 og 2021!

Det er innført skatte- og avgiftsmessige tiltak på grunn av koronakrisen, og vi ser nærmere på muligheter og tilpasninger før årsskiftet for bedrifter. Spesialtema er fast eiendom – med fokus på optimal skattetilpasning, og vurdering av generasjonsskifte med tanke på mulig arveavgift etter stortingsvalget 2021.

Kurset holdes av advokat Trond Olsen og avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker i  Skattebetalerforeningen.

Det er lagt opp til 4 tema à 45 minutter - 10 minutter pause mellom hvert tema.
Det vil være 20 minutter med ofte stilte spørsmål, og innsendte spørsmål underveis og til slutt.

Kursinnhold: 
Skatte-og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2021
Aktuelle skatte- og avgiftsspørsmål 2020
Fast eiendom – skattetilpasninger og generasjonsskifte nå?
Fast eiendom – fradrag for mva, justeringsregler og transaksjonskostnader

Kurset er et godt tilbud til regnskapsførere, økonomimedarbeidere, revisorer, bedriftsledere og andre som ønsker å holde seg oppdatert på skatteområdet.

trond_olsenhilde-alvsaaker

 

 

 

 

 Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og er en meget erfaren og ettertraktet foredragsholder. 

Hilde Alvsåker er jurist i Skattebetalerforeningen hvor hun arbeider med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva ved Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet), er redaktør av Avgiftsnytt, og er en flittig benyttet foredragsholder.


Oppdateringstimer:
4 timer skatte- og avgiftsrett

Pris: 1800,- per deltager.

Klikk på den datoen som passer deg best:

26. oktober 2020 - fra kl. 09.00 til 14.00

2. november 2020 - fra kl. 09.00 til 14.00
 

Klikk her for å se hele kursoversikten.