Kontor-Wolters-Kluwer

Skatt (klient og skattyter)

Skatt 2020.3 (klient og skattyter)

Ny versjon av Skatt - 2020.3 


Skatteskjemaer 
Samtlige skatteskjemaer unntatt RF-1030 for lønnstakere og pensjonister er nå oppdatert for skatteåret 2020. RF-1220 for deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift er utgått og fjernet fra programmet. Rettledningene til skjemaene for 2020 foreligger for samtlige skjemaer bortsett fra skjemaene for petroleumsbeskatning.  

Skatteberegning 
Personlig skatteberegning og oppgrossing for skatteårene 2020 og 2021 er oppdatert med nye satser og klar til bruk. Skatteberegningen håndterer også spesialsatsen for formuesskatt i Bø i Vesterålen. 

Satser 
Skattesatser i skjemaene er oppdatert med de nyeste fastsatte satser. Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen fastsettes normalt først i slutten av januar. Rentesatsen for friinntekt i kraftforetak foreligger også normalt nærmere slutten av januar.  Satsene oppdateres automatisk i programmet når de foreligger.

Bilpriser pr. 1. november 2020 fra Opplysningsrådet for veitrafikken, folketrygdens grunnbeløp, takseringsregler og valutakurser er også oppdatert i denne versjonen. Verdipapirkurser fra Verdipapirforetakenes forbund blir tilgjengelig i programmet straks de foreligger litt senere i januar.

Altinn 
Muligheten til å sende korrigert skattemelding for 2019 for lønnstakere/pensjonister og personlig næringsdrivende blir stengt ved utgangen av januar. RF-1366 Endringsmelding for skatteåret 2019 er klargjort for innsendelse fra 1. februar når Altinn åpner opp for dette. Skjemaet finner du i menyvalget for hovedskjemaer.  

Kommende versjoner   
Altinn åpner opp for innsendelse av RF-1028, RF-1215, RF-1245 og RF-1323 den 17. februar. Skatt 2020.4, med slik mulighet, vil da være klar. Preutfylte data til personlig skattemelding RF-1030 vil kunne lastes ned rundt 20. mars. Skatt 2020.5 vil da være klargjort for dette.