Kontor-Wolters-Kluwer

Skatt (klient og skattyter)

Skatt 2020.2 (klient og skattyter)

Ny versjon av Skatt - 2020.2 

Altinn 
Skatt 2020.2 er klargjort for innsendelse av aksjonærregisteroppgave (RF-1086), grunnlagsdata for boligselskap (RF-1139), boligsameie (RF-1140), banker (RF-1183), barnehager og skolefritidsordninger (RF-1241) og rapportering land-for-land (RF-1352).   

Aksjonærregister 
RF-1086 og rettledningen til skjemaet er oppdatert med nye utgaver for inntektsåret 2020. Aksjonærregisteret arbeider med å rette en kjent feil i post 9 ved hendelsestype «Stiftelse/nyemisjon med skattefradrag». I enkelte tilfeller får man ikke levert skjemaet hvis emisjonen/stiftelsen overstiger 1 500 000 kr.  

Næringsoppgaver 
Næringsoppgavene 1,2 og 5 (RF-1175, RF-1167 og RF-1368) er oppdatert for inntektsåret 2020 med ny post 3410 for tilskudd kompensasjonsordning som følge av covid-19-utbruddet. 

Skattemeldingen for AS 
I RF-1028 er det et nytt spørsmål på side 1 for om selskapet omfattes av den midlertidige adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020. Skatteverdien av underskuddet utbetales på skatteavregningen i 2021. Skatt 2020.2 beregner skattefradraget automatisk innenfor de maksimale rammene.  

Ekstra startavskrivning i saldogruppe d 
I RF-1084 er det en ny post 110b for 10% ekstra avskrivning. Nyanskaffelser/påkostninger fra og med 20. juli 2020 må legges inn i nytt felt. 

Kommende versjoner 
Neste versjon av Skatt (2020.3) med ytterligere skjemaendringer er planlagt til uke 3 i januar. Altinn åpner opp for innsendelse av RF-1028, RF-1215, RF-1245 og RF-1323 den 17. februar. Skatt 2020.4, med slik mulighet, vil foreligge innen den tid.   

Eksakt tidspunkt for når Altinn åpner for nedlasting av preutfylte data til personlig skattemelding RF-1030 er ikke fastsatt, men ifølge Skattedirektoratet vil det bli rundt samme tidspunkt som for 2020. Dvs. rundt 20. mars. Skatt 2020.5 vil da være klargjort for dette.