Thumbnail

Revisjon

Revisjon 2020.1

Nyheter i denne versjon:

  • Ny side og sjekkliste for Attestasjon av tilskudd til foretak med stort omsetningsfall, Korona-tilskudd. Her ligger kontrollhandlingene sendt fra Skatteetaten 19. mai som må gjennomføres ved bekreftelse av søknad om tilskudd. Selve bekreftelsen/erklæringen ligger i sjekklisten.

  • Oppdatert sjekkliste for attestasjon på Skattefunn, RF-1053. Her kan man nå bruke sjekklisten under Andre revisjonsoppgaver og attestasjoner i Utførelsen.

  • Vi har utvidet antall tegn slik at man får lagret revisjons-filen selv om vedlegget er hentet fra et dokument med lang søkesti.