Kontor-Wolters-Kluwer

Revisjon

Revisjon 2020.2

Nyheter i denne versjon:

  • Når man starter nye kundefiler eller tar årsovergang, vil man få et nyere bilde enn tidligere. Den nye Guiden vil gjøre det lettere å foreta valg i ett bilde istedenfor å trykke seg videre med «Neste». Man kan uansett når man vil gå tilbake til denne oversikten/Guide for valg av maler i menyen for Maler/Guide for valg av maler.

  • Sjekklister for Oppdragsvurdering og Generelle revisjonshandlinger er oppdatert med detaljer for hvitvaskingsreglene. Den viktigste oppdateringen er i sjekklisten Oppdragsvurdering Nye kunder. Anbefaler derfor alle å oppdatere Oppdragsvurderingen for revisjonen 2020.

  • Vi minner om muligheten til å registrere Reelle eiere på siden Selskapsopplysninger og fanene Eieropplysninger. Dette skal dokumenteres ihht Hvitvaskingsreglene.

  • Vi minner også om mulighetene for å lage revisjonsdokumentasjon for andre attestasjoner under den siste grenen/siden under Utførelse. Her ligger det flere ferdige «revisjonsprogram» for noen attestasjoner, mens andre er «Tomme» slik at man selv kan lage sjekklister.