Revisjon - Dokumentasjon - planlegging, utførelse og konklusjon

Revisjonsdokumentasjon i overensstemmelse med de internasjonale revisjonsstandarene - ISA-ene.

Revisjonspgoram,for revisjon,revisjonsdukumentasjon,revisjonsmetodikk,revisjonsberetning,revisjonstandarer,revisjonsførerregelverkRevisjon er et program som leder revisor gjennom hele revisjonsprosessen på en lettfattelig måte. Revisjonsprogrammet bygger på de internasjonale revisjonsstandardene (ISA) med veiledningstekster og henvisning til relevante ISAer. Applikasjonen er enkel å bruke og vil samtidig gi økt forståelse for revisjonsprosessen.

 

Revisjon er enkelt å bruke
Ved hjelp av en innebygd guide blir man ledet gjennom hele revisjonsoppdraget. Samtidig gjør en fleksibel tre-struktur at man kan tilpasse strukturen etter risikoen på oppdraget. Dette gir god oversikt og tilgjengelighet over all informasjon som presenteres. Revisjonsprogrammet er også et godt læringsverktøy for uerfarne revisorer. Kom raskt i gang og effektiviser hele arbeidsprosessen med Revisjon.

Transaksjonsanalyse i Revisjon
I versjon 2016.2 kom Transaksjonsanalyse inn i Revisjon. Det er fullt mulig å importere en SIE4 fil med hele hovedboken i dag og få automatisk analyser og utvalgsforslag. Viktigst blir nok allikevel dette når alle regnskapsprogrammene kommer med SAF-T. Da kan man enkelt få ut fil med kundens hovedbok som man importerer i Revisjon. Når man får hele hovedboken inn i Revisjon, ligger det flere automatiske analyser og utvalgsmuligheter ferdig til bruk! Les mer.

Fleksibilitet
Den fleksible trestrukturen gjør at man kan tilpasse produktet etter risikoen på oppdraget. Dermed kan man selv velge dokumentasjonsgrad etter risikoen og størrelsen på oppdraget. Denne fleksibiliteten vil gi bedre fokus på de viktige revisjonsrisikoene.

Internasjonale standarder, ISA-ene
Programmet bygger på internasjonale revisjonsstandarder. Alle dokumentasjonskrav fra ISA-ene samt
gjeldende lover og regler i Norge er derfor ivaretatt i programmet. Dermed kan brukerne holde seg
oppdatert og samtidig bruke mer tid på selve revisjonen. Programmet lar seg også enkelt konvertere
til andre land med hensyn til språk, valuta og myndighetskrav.

Oppbygging
Programmet er delt inn i basisopplysninger, planlegging, utførelse, konklusjon samt rapportering.
Basisopplysninger er der man registrerer faste og grunnleggende opplysninger som for eksempel
linjeinndelingen. I basisopplysninger kan man også hente/dele en del av informasjonen med andre
Wolters Kluwer-programmer, blant annet med Skatt og Årsavslutning.

Linjeinndeling
Dette er en del av programmet som hjelper til med å styre kontoene med hensyn til hvordan de skal
presenteres videre i revisjonsprosessen. I denne delen har man også mulighet til å styre kontoene
til postkodene i næringsoppgaven. Dermed slipper man å måtte gjøre dette på nytt når
ligningspapirene skal lages i Skatt.

Enkelt å komme i gang
Siden alle våre programmenr er bygget på en felles plattform, vil de faste klientdataene være lett tilgjengelig for Revisjon. Derfor slipper man å skrive disse inn på nytt når man først har lagt dataene inn i for eksempel Skatt eller Årsavslutning. Den felles plattformen innebærer også at Revisjon har det samme brukergrensesnittet som våre andre programmene. Hvis man har brukt et program, vil man kjenne seg igjen, og det vil være lett og enkelt å komme i gang med Revisjon.

Maler
Det er enkelt å lage egne maler for spesifikke bransjer, både inklusiv full dokumentasjon eller kun revisjonshandlinger. En mal som alltid følger med er Revisjon sin handlingsbank med et sett revisjonshandlinger som man velger fra.

Utskrifter
Du kan skrive ut hvert skjermbilde, samleutskrifter, faste rapporter og lage egne rapporter.

Årskonvertering
Programmet tar utgangspunkt i den tidligere Revisjons-filen ved årskonvertering. Dermed ligger de lagrede revisjonsdataene fra de to foregående revisjonsårene klare ved årskonvertering.

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00