Thumbnail

Revisjon

Kvalitetssikring av revisjonsprosessen på en effektiv og fleksibel måte

Revisjon er en enkel og fleksibel risikobasert dokumentasjon av årets revisjon. Revisjon bygger på de internasjonale revisjonsstandardene, ISAene. Følges den lettfattelige strukturen i Revisjon, er kvalitetskontrollens krav lett å dokumentere. Brukerne kan holde seg faglig oppdatert og samtidig øke forståelsen for hele revisjonsprosessen. Revisjon inneholder eksempelfiler, maler, mulighet for å lage egne maler samt et stort utvalg av standardtekster som kan benyttes gjennom hele revisjonen. Effektiviser hele revisjonsprosessen med Revisjon.

Revisjon tilfredsstiller kravene i ISA-ene

Stå på kvalitetskontrollen! I Revisjon er det er et eget dokument som viser alle ISA-kravene og hvor dette dokumenteres i verktøyet.

Transaksjonsanalyse

Analyse av konteringsmønster og forslag til utvalg av bilag til nærmere kontroll er implementert og blir viktig når SAF-T kommer 01.01.2020.

Revisjon er enkelt å bruke

Ved hjelp av en innebygd guide blir man ledet gjennom hele revisjonsoppdraget. Samtidig kan man tilpasse strukturen etter risikoen på oppdraget. Når man følger menyene, blir man automatisk guidet gjennom årets revisjon. «Den røde tråden» vil også øke forståelsen hos medarbeidere. Verktøyet tar utgangspunkt i fjorårets dokumentasjon i fjorårets Revisjonsfil ved årskonvertering.

Risikostyrt revisjon

All risiko kobles til regnskapslinjer og regnskapspåstander. Dermed blir det enkelt å finne revisjonshandlinger som skal dekke de identifiserte risikoene. Man kan selv velge dokumentasjonsgrad etter risikoen og størrelsen på oppdraget. Det vil gi bedre fokus på de viktige revisjonsrisikoene.

Thumbnail

Dine data og systemer alltid er tilgjengelig og sikret.

ProHosting hjelper deg slik at du kan konsentrere deg om oppgavene dine og ikke måtte tenke på om systemene og programmene dine er sikret og vedlikeholdt, få tilgang fra hvor som helst - du trenger kun en PC og en mobiltelefon.

Les mer

Komplett verktøy for profesjonell årsavslutning

Årsavslutning er integrert med de fleste regnskapssystemer og hjelper deg med komplett regnskapsavslutning, utarbeidelse av årsregnskap med automatiserte noteopplysninger og innsendelse til Altinn.

Les mer

Skatteprogram med samtlige RF-skjema og innlevering til Altinn

Skatt er det profesjonelle verktøyet for deg som skal utarbeide og sende inn skattemeldinger til Altinn. Spar tid og beregn riktig i et gjennomarbeidet skatteprogram!

Les mer