Thumbnail

Byråadministrasjon

Byrå

Thumbnail

Med Byrå deler alle i byrået ditt informasjon og oppgaver enkelt og smidig uten at du behøver å endre rutinene dine. Det gir deg komplett oversikt over alle klienter og utførte oppgaver. Ikke minst ser du enkelt hva som gjenstår. Registrering av tid er enkelt og kan benyttes til både planlegging, fakturering og lønnsgrunnlag. Slik kan du frigjøre verdifull tid til kundepleie, rådgivning og verdiøkende tjenester.

Les mer

Byrå Tid

Thumbnail

Byrå Tid er systemet for deg som lever av å selge tiden din. Vi vet hvor viktig det er at timeregistreringen er enkel og at du kan planlegge tiden din effektivt.
Derfor blir Byrå Tid strategisk viktig for enhver virksomhet. Alle i firmaet kan bruke Byrå Tid. Det sikrer informasjonsflyt på tvers av organisasjonen og at rett person gjør rett oppgave til rett tidspunkt. Det er helt uavhengig om det gjelder lønn, fakturering, prosjektoppfølging, analyse av tidsforbruk eller andre oppgaver. Alt er fullstendig integrert med Byrå. 

Les mer

Penneo - digital signering

Thumbnail

Er du lei av å sende dokumenter i posten for å bli signert?  Sikker digital signering av dokumenter er sømløst integrert i våre produkter. Alle typer dokumenter; årsregnskap, kontrakter, arbeidsavtaler eller leieavtaler, faktisk kan alle type dokumenter signeres digitalt. Du bestemmer om det skal signeres med BankID eller et lavere sikkerhetsnivå. Enkelt, smidig, raskt og papirløst. Det blir ikke enklere!

Les mer

Bluewhale Sikker E-post

Thumbnail

Vi tilbyr nå et nytt produkt – Bluewhale Sikker E-post.
Bluewhale er et danskutviklet software og har siden 2007 hjulpet private virksomheter, kommuner samt offentlige og statlige institusjoner med å sende sikre, krypterte e-poster og viktige vedlegg.

Les mer