Thumbnail

Økonomianalyse

Økonomianalyse er et program som gir deg komplette analyserapporter hvor du kan foreta simuleringer og som viser deg konsekvensene av ulike handlinger og strategier.
Programmet dekker de fleste fagområdene innen økonomistyring og analyse og vil være til hjelp for både den daglige driften og de mer strategiske beslutningene.

Verdivurdering

Komplett rapport som belyser en bedrifts verdi utfra betraktninger om avkastning (resultatet), substans (balansen) og P/E-verdi.

Finansmodeller

Modulen består av en rekke modeller som er nyttige i den daglige driften. Låneberegninger (annuitet og serie), leasing/lån (sammenlignings matrise) og effektiv rente kassekreditt.

Kalkylemodeller

Mulighet til å vise flere modeller i tilknytning til driften av et selskap. Bidragskalkyle, selvkostkalkyle, break even analyse, samt nøkkeltall for handelsbedrifter finnes tilgjengelig.

Thumbnail

Komplett verktøy for profesjonell årsavslutning

Årsavslutning er integrert med de fleste regnskapssystemer og hjelper deg med komplett regnskapsavslutning, utarbeidelse av årsregnskap med automatiserte noteopplysninger og innsendelse til Altinn.

Les mer

Et uvurderlig verktøy til konsernregnskapet

Konsern inneholder alt du trenger for å opprette et konsernregnskap raskt og enkelt. Konsern er integrert med Årsavslutning hvor det offisielle konsernregnskapet kompletteres og presenteres.

Les mer

Skatteprogram med samtlige RF-skjema og innlevering til Altinn

Skatt er det profesjonelle verktøyet for deg som skal utarbeide og sende inn skattemeldinger til Altinn. Spar tid og beregn riktig i et gjennomarbeidet skatteprogram!

Les mer