Thumbnail

Konsern

Et uvurderlig verktøy til konsernregnskapet

Konsern inneholder alt du trenger for å opprette et konsernregnskap raskt og enkelt. Programmet innhenter regnskapsdata fra de enkelte selskaper, en kraftig beregningsmodul foretar automatiske elimineringer og korrigeringer og du ser det ferdige resultatet i konserntablåene. Konsern er integrert med Årsavslutning hvor det offisielle konsernregnskapet kompletteres og presenteres.

Konserntre

Beregningsmodulen sparer deg for mye tid. Den består av et konserntre hvor hvert selskap har en egen mappe med beregningssider.

Konserntablåer

Beregningene som foretas av modulen overføres automatisk til konserntablåene og arbeidet ditt reduseres til å kontrollere beløpene og eventuelt foreta enkelte omposteringer.

Summering av noter

I Konsern hentes noteverdier fra de enkelte konsernselskapene i Årsavslutning og disse summeres i Konsern. Det samme gjelder kontantstrømoppstillinger.

Konsernårsregnskap

Årsregnskapsdokumenter for konsernet opprettes i Årsavslutning. Du overfører det ferdige konsernregnskapet til morselskapets fil i Årsavslutning.

Thumbnail

Komplett verktøy for profesjonell årsavslutning

Årsavslutning er integrert med de fleste regnskapssystemer og hjelper deg med komplett regnskapsavslutning, utarbeidelse av årsregnskap med automatiserte noteopplysninger og innsendelse til Altinn.

Les mer

Dine data og systemer alltid er tilgjengelig og sikret.

ProHosting hjelper deg slik at du kan konsentrere deg om oppgavene dine og ikke måtte tenke på om systemene og programmene dine er sikret og vedlikeholdt, få tilgang fra hvor som helst - du trenger kun en PC og en mobiltelefon.

Les mer

Budsjett, prognose og analyse

Vil du ha bedre kontroll over hvordan ditt eller din klient sitt foretak utvikler seg. Budsjett, prognose og analyse er enkelt, raskt og du får et perfekt overblikk.

Les mer