Thumbnail

Årsavslutning

Komplett verktøy for profesjonell årsavslutning

Årsavslutning er integrert med de fleste regnskapssystemer og hjelper deg med komplett regnskapsavslutning, utarbeidelse av årsregnskap med automatiserte noteopplysninger og innsendelse til Altinn. Årsavslutning gir deg store besparelser i tid med sine automatiske overføringer til næringsoppgave, skattenote, aksjonærnote, egenkapitalnote og overskuddsdisponering. Systemet har også moduler for avstemming, budsjettering, regnskapsanalyse og dokumentasjon for regnskapsførere.

Anleggsregister

Anleggsregisteret er integrert i programmet og holder god orden på anleggsmidlene.

Budsjettmodulen

Når forberedende innstillinger er foretatt i budsjettmodulen, går det raskt og enkelt å opprette resultatbudsjettet.

Prognosemodulen

Du kan løpende sammenligne de estimerte verdiene mot budsjettet og på den måten få mulighet til å oppdatere årsprognosen direkte.

Analyse

Her kan alle verdier og nøkkeltall presenteres enkelt og oversiktlig med grafer og diagram.

Nøkkeltallsanalyse

Du kan analysere nøkkeltall og hente ut rapporter som gir deg et oversiktlig bilde av situasjonen i ditt eller dine kunders foretak.

Konto- og månedsmatrise

Konto- og månedsmatrisen gir deg et overblikk over kontoer og transaksjoner i løpet av året for å kvalitetssikre regnskapet.

Thumbnail

Skatteprogram med samtlige RF-skjema og innlevering til Altinn

Skatt er det profesjonelle verktøyet for deg som skal utarbeide og sende inn skattemeldinger til Altinn. Spar tid og beregn riktig i et gjennomarbeidet skatteprogram!

Les mer

Budsjett, prognose og analyse

Vil du ha bedre kontroll over hvordan ditt eller din klient sitt foretak utvikler seg. Budsjett, prognose og analyse er enkelt, raskt og du får et perfekt overblikk.

Les mer

Dine data og systemer alltid er tilgjengelig og sikret.

ProHosting hjelper deg slik at du kan konsentrere deg om oppgavene dine og ikke måtte tenke på om systemene og programmene dine er sikret og vedlikeholdt, få tilgang fra hvor som helst - du trenger kun en PC og en mobiltelefon.

Les mer