Thumbnail

Årsoppgjørsprogram

Årsavslutning

Årsavslutning er integrert med de fleste årsoppgjørsprogram og hjelper deg med komplett årsoppgjørssavslutning, utarbeidelse av årsoppgjør med automatiserte noteopplysninger og innsendelse til Altinn. Årsavslutning gir deg store besparelser i tid med sine automatiske overføringer til næringsoppgave, skattenote, aksjonærnote, egenkapitalnote og overskuddsdisponering. Systemet har også moduler for avstemming, budsjettering, regnskapsanalyse og dokumentasjon for regnskapsførere.

Les mer

Budsjett, prognose og analyse

Thumbnail

Vil du ha bedre kontroll over hvordan ditt eller din klient sitt foretak utvikler seg. Da er modulene budsjett og prognose i Årsavslutning noe for deg. Opprett budsjettene dine på en smidig og enkel måte med utgangspunkt i forrige regnskapsår.  Du kan tilpasse budsjettet ved å legge til egne linjer eller hente kontoer fra kontoplanen. Du kan også sammenligne mot forrige år og opprette en prognose. Det er enkelt, raskt og du får et perfekt overblikk.

Les mer

Konsern

Thumbnail

Konsern inneholder alt du trenger for å opprette et konsernregnskap raskt og enkelt. Programmet innhenter regnskapsdata fra de enkelte selskaper, en kraftig beregningsmodul foretar automatiske elimineringer og korrigeringer og du ser det ferdige resultatet i konserntablåene. Konsern er integrert med Årsavslutning hvor det offisielle konsernregnskapet kompletteres og presenteres.

Les mer

Økonimianalyse

Thumbnail

Økonomianalyse er et program som gir deg komplette analyserapporter hvor du kan foreta simuleringer og som viser deg konsekvensene av ulike handlinger og strategier.
Programmet dekker de fleste fagområdene innen økonomistyring og analyse og vil være til hjelp for både den daglige driften og de mer strategiske beslutningene.

Les mer

Arena

Thumbnail

Arena er en online tjeneste i skyen som lar deg som profesjonell formidle relevant informasjon til dine kunder på en gjennomtenkt og lettfattelig måte. Du velger f.eks. ut hvilke nøkkeltall i Årsavslutning som er relevant for kunden å følge utviklingen på. Kunden din kan granske perioderapporter og gjerne dykke ned til bilagsnivå hvis ønskelig. Med Arena kan du tilby og selge en ny tjeneste til kundene dine!

Les mer