Penneo - Digital signatur med BankIDSigner årsregnskap og årsberetninger digitalt - med BankID

Med Penneo signeres årsregnskap og årsberetning elektronisk med BankID via mobil eller datamaskin. Dette betyr at du kan betjene dine klienter enklere og raskere, samtidig som det er mer sikkert. Kundene er glade og fornøyde, og begge parter sparer både tid og penger. Revisorforeningen støtter elektronisk signering av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Les mer om e-signering...

bankid-signer-arsrapport-digitalt 400x

Penneo benyttes av mer enn 200 skandinaviske revisjonsselskaper, og er nå lansert i Norge av Wolters Kluwer. Det betyr at du som regnskapsfører eller revisor kan få alle dine forretningsdokumenter signert digitalt allerede i årets regnskapssesong.

Systemet administreres direkte i ditt eksisterende årsregnskapsprogram, og er lett å lære og bruke. Du kan være i gang på få timer, og det koster mindre enn du tror. Penneo tilbys komplett integrert i produktene Byrå og i Årsavslutning fra Wolters Kluwer.

Du kan også bruke Penneo som frittstående produkt. Valget er ditt. Dersom du ønsker å spare tid og penger, enkelt og effektivt, med digitale signaturer, ta kontakt med oss i dag og bestill en 30 minutters demo. Klikk her for å kontakte oss.

   Lær mer om vår nye løsning for digital signering

 

 

Skatt - Skatteprogram med samtlige RF-skjema og innlevering til Altinn


Utarbeider selvangivelse og skatteberegning for alle typer selskaper og skattytere - med elektronisk innsending til Altinn og nedlasting av preutfylt selvangivelse.

Program for skatt,ligningspapirer,skatteberegning,preutfylt selvangivese,RF-skjema,preutfyl

Applikasjon for profesjonell fremstilling av selvangivelse, ligningspapirer og skatteberegning for alle typer selskap og personlige skattytere (AS, KS, ANS, DA, personlig næring, primærnæring, lønnsmottakere, pensjonister, sokkelansatte, rederiselskaper, kraftforetak, banker, finansieringsforetak, forsikringsselskap med flere). Med Brønnøysundrapporten lager du hurtig et offisielt regnskap med resultat, balanse og kontantstrømoppstilling.

Årsavslutning - Komplett årsoppgjør og innsending til Altinn


Komplett regnskapsavslutning og profesjonell utarbeidelse av årsregnskap. Innsendelse til Altinn, automatiserte noter, anleggsregister, årsberetning, avstemming og analyse. Integrert med vår skattemodul.

Årsavslutning,årsoppgjør,årsregnskap,årsrapport,balanse,resultat,regnskap.program,noter,altinnMed Årsavslutning kan du foreta årsoppgjør og fremstille årsrapporter på en rasjonell og effektivt måte. Du får et komplett verktøy for profesjonell regnskapsavslutning. Programmet er skreddersydd for revisorer og regnskapsfolk med god hjelp fra mange av våre brukere.

Du får bedre kontroll, en smidigere arbeidsmetode og en enklere behandling. Du slipper dobbeltarbeid og det blir mer fornøyelig å jobbe. Du sparer dermed masse tid! I tillegg får du også mange fordeler etter selve årsavslutningen. Et eksempel er selvangivelsen. Med direkte overføring går det raskt og næringsoppgaven i Skatt blir automatisk utfylt. 

Dokument - Juridiske dokumentmaler og blanketter

Gjør det enkelt å lage korrekte juridiske dokumenter og blanketter.

Dokumenrt - Kraftig verktøy for juridiske dokumenter og maler

Dokument er en applikasjon som inneholder mange praktiske juridiske dokumentmaler og blanketter som brukes regelmessig av bl.a. advokater, revisorer og regnskapsførere. Med Dokument kan du raskt og effektivt lage dokumenter og blanketter med høy kvalitet innen felt som selskapsrett, kjøpe- og leiekontrakter, tinglysing, fullmakter, familie/arv og arbeidsforhold.

Arena - Kontroll på selskapets økonomi - effektiv rapportering

ArenaArena er en webtjeneste som bearbeider data fra Årsavslutning til en gjennomtenkt og lettfattelig grafisk presentasjon. Alle transaksjonene fra bokføringen danner grunnlag for perioderapporter og nøkkeltall. Presentasjonen er tilgjengelig når som helst fra enhver datamaskin som har tilgang til internett. Det er enkelt for kunden å følge utviklingstrendene, du sparer tid og arbeid med perioderapporteringen og får dessuten en moderne og interessant ny tjeneste som du kan tilby dine kunder.

Revisjon - Dokumentasjon - planlegging, utførelse og konklusjon

Revisjonsdokumentasjon i overensstemmelse med de internasjonale revisjonsstandarene - ISA-ene.

Revisjonspgoram,for revisjon,revisjonsdukumentasjon,revisjonsmetodikk,revisjonsberetning,revisjonstandarer,revisjonsførerregelverkRevisjon er et program som leder revisor gjennom hele revisjonsprosessen på en lettfattelig måte. Revisjonsprogrammet bygger på de internasjonale revisjonsstandardene (ISA) med veiledningstekster og henvisning til relevante ISAer. Applikasjonen er enkel å bruke og vil samtidig gi økt forståelse for revisjonsprosessen.

 

Budsjett, Prognose, Analyse - Opprett budsjettet smidig og enkelt

Opprett budsjettet smidig og enkelt, direkte i Årsavslutning.

Budsjett,prognose,analyse,kontantstrøm,likviditet,nøkkeltallModulen sparer deg for mye tid under årsoppgjøret. Når forberedende innstillinger er foretatt, går det raskt og enkelt å opprette resultatbudsjettet. Balanse-, likviditets- og kontantstrøm- budsjettet opprettes automatisk og du kan opprette så mange som du ønsker.

Konsern - enkelt konsernoppgjør, konsolidering, eliminering, konsernregnskap

KONSERNOPPGJØR gjort effektivt og presist

I Konsern konsoliderer du regnskapsdata fra de enkelte konsernselskapene og foretar elimineringer og korrigeringer.

Konsern inneholder alt du trenger for å opprette et konsernregnskap raskt og enkelt.Programmet innhenter regnskapsdata fra de enkelte selskaper, en kraftig beregningsmodul foretar automatiske elimineringer og korrigereringer og du ser det ferdige resultatet i konserntablåene. Konsern er integrert med Årsavslutning hvor det offisielle konsernregnskapet kompletteres og presenteres.

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00