Skatt Klient 2018.1

Her er den første versjonen av Skatt for inntektsåret 2018. Det innebærer at du kan foreta årskonverteringer fra 2017 og starte arbeidet med skattemeldingene. De endelige blankettene for inntektsåret 2018 er imidlertid ikke klare.

Årskonvertering
Årskonvertering kan foretas via valget for klientregister forrige år. Du kan enten velge å åpne en og en fil eller konvertere alle samtidig. Det går også fint å årskonvertere i senere versjoner 
av programmet.

Hente skatteoppgjør i pdf fra Altinn
Det finnes nå en mulighet til å hente ned skatteoppgjør fra Altinn. Ved å legge inn fødselsnummer på personene man ønsker skatteoppgjøret på, vil skatteoppgjørene lastes ned i pdf.  

Forhåndsfastsettinger
Versjonen er klargjort for å sende inn forhåndsfastsettinger for 2018 til Altinn:

  • RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt aksjeselskaper mv. 
  • RF-1323 Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1


Brukerstøtte
Husk at du har brukerstøtte inkludert i programmet, både teknisk og juridisk. Våre programmerere og jurister hjelper deg gjerne. Husk å ha kundenummeret klart når du ringer.