Thumbnail

GENERELL INFO OM VÅRE KURS


 

Kurs

Wolters Kluwer holder med jevne mellomrom kurs i våre programmer. Kurs blir holdt fordi du, som vår kunde, skal få muligheten til å lære deg å bruke programmet på en effektiv og sikker måte. Ved å vise deg de mulighetene og ressursbesparelsene som ligger i programmet, vil du automatisk bruke programmet mer effektivt og sikkert.

Alle våre kurs teller som faglig oppdatering, som skatterett, god regnskapsførerskikk (GRFS), finansregnskap og regnskapsførerregelverk.
Hvem passer kursene våre for?
Våre kurs er egnet for deg som er helt ny bruker, for deg som ikke har fått satt deg skikkelig inn i programmet eller for deg som har en del erfaring med bruken av programmet. 


Hvordan melde deg på?
Er du interessert i kurs? Gå til kursoversikten, ring oss på telefon 22 34 60 00 eller send en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Avbestilling
Ved skriftlig avbestilling 4-2 uker før kursstart faktureres 50% av kursavgiften. Ved senere avbestilling faktureres hele kursavgiften. Wolters Kluwer tar forbehold om å avlyse kurs dersom det blir for få deltakere.

Kursbevis
Ved gjennomført kurs vil alle motta et kursbevis.

Oversikt

 • Revisjon

  Revisjon

  Revisjon er et basiskurs beregnet for både nye og erfarne brukere som ønsker å bruke programmet effektivt i utførelsen av revisjonsoppdrag. Kurset gir deg innsikt i bruk av programmet samt nye funksjonaliteter og hvordan det dokumenteres i forhold til Revisjonsstandardene. 

  Vi gir en praktisk gjennomgang av Revisjon med bruk av et case.
  I tillegg til praktisk bruk, vil krav iht ISA-ene samt faglige emner gjennomgås.

  Oppdatering: Vurderes til 7 timer faglig revisjon.

  Kurset passer best for de som har arbeidet i Revisjon tidligere, men tilpasses avhengig av deltagerne.

 • Årsavslutning og Skatt

  Årsavslutning og Skatt

  Kurset baseres på et case som har til hensikt å vise forskjellige sider av programmet samt kobling mellom disse. I tillegg vil det være faglig innhold i emner som naturlig faller inn i arbeidet fra råbalanse til endelig årsregnskap for eksempel utbytte, konsernbidrag og midlertidige forskjeller.

  Vi starter i Årsavslutning der vi henter informasjon fra Brønnøysundregisteret, legger inn saldobalansen før disponering og foretar avstemminger av viktige balanseposter før den kobles til Skatt. I Skatt gjør vi ferdig selvangivelsen med alle ligningspapirene, beregner utbytte og konsernbidrag, beregner skatter og øvrig disponering. Når dette er ferdig, fortsetter vi i Årsavslutning. Der genererer vi tilleggsposter og gjør ferdig hele årsoppgjøret med årsberetning og noter samt innsendelse til Altinn.

  Vurderes til 3,5 timer skatterett og 3,5 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 3,5 timer regnskap for revisorer.

 • Konsern

  Konsern

  I første del av kurset vil de grunnleggende reglene for konsolidering og konsernregnskap bli gjennomgått inklusiv de lover og regler som dekker dette fagområdet. Fokus vil være på de norske reglene for konsernregnskapet. Deretter vil vi utarbeide et komplett konsernregnskap i et case med bruk av Konsern og Årsavslutning. Gjennomgangen i Konsern vil ta for seg både manuelle elimineringer samt Oppkjøps- og konsolideringsmodulen som ligger i verktøyet.
  Av områder som vil bli gjennomgått er innholdet og formalkravene til ett konsernregnskap, oppkjøpsmetoden med mer- og mindreverdianalyser og minoritet og de vanligste kontrollene som bør gjennomføres,

  Vurderes til 7 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 7 timer regnskap for revisorer.

 • Skattedagen

  Skattedagen

  Wolters Kluwer og Skattebetalerforeningen inviterer til årets Skattedag

  Kursdokumentasjon

  Nyhet! Du får Skattebetalerforeningens populære kursmappe på over 300 sider – både elektronisk og på papir!

   

  Når du melder deg på dette kurset får du ettersendt Skattebetalerforeningens populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Her finner du nyheter om skatt/avgift, bokføring/regnskap/revisjon og selskapsrett for 2018/2019, og med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

   

  Boken er perfekt som oppslagsverk, og du har på den måten glede av kurset i hele 2019.

   

  I tillegg vil du ha elektronisk tilgang til kursmappen i løpet av november.

   

  Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer!
   

  INNHOLD

  Fra 2018 har det skjedd og vil skje en rekke endringer på skatteområdet.

   

  På skattedagen blir du oppdatert på alle relevante nyheter for 2018 og 2019.

  Kurset er vinklet mot små og mellomstore foretak, med utstrakt bruk av praktiske eksempler. Det legges opp til interessante utvekslinger av synspunkter og erfaringer.

  Vi ser blant annet på muligheter og tilpasninger knyttet til:

  ·         Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital

  ·         Trinnskatt og eierskatt

  ·         Nye pendlerregler

  ·         Endringer i dagdietten

  ·         Investeringer og opsjoner i oppstartselskaper

  ·         Pensjonssparing for næringsdrivende

  ·         Aksjesparekonto - overgangsregel

  ·         Korttidsutleie av egen bolig

  ·         Nye relevante dommer og uttalelser

  ·         Revidertbudsjett for 2018

  ·         Endringer i statsbudsjettet for 2019

   

  Kurset er et godt tilbud til regnskapsførere, økonomi medarbeidere, revisorer, bedriftsledere og andre som ønsker å holde seg oppdatert på skatteområdet.

  Kurset gir 7 etterutdanningstimer innen skatt.

 • Årsavslutning og Skatt videregående

  Årsavslutning og Skatt videregående

  Kurset er tilrettelagt for deg som nå ønsker en praktisk oppdatering i bruken av programmet. Kurset omfatter blant annet regnskapsmessige og skattemessige vurderinger av  balanseposter, skatteberegning, behandling av utbytte og konsernbidrag samt endringer i linjestyringer og effektiv bruk av maler for utarbeidelse av årsrapporter.

  Vi fokuserer på noen nyttige funksjoner og hvordan man effektivt benytter disse i arbeidet. Vi vil også se litt på modulen for budsjett og prognose og analysemodulen som er integrert i Årsavslutning.

  Det vil også være plass for aktuelle problemstillinger du som bruker måtte ha.

  Vurderes til 3,5 timer skatterett og 3,5 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 3,5 timer regnskap og 3,5 timer skatterett for revisorer.

  MÅLGRUPPE

  Videregående kurs for den litt mer erfarne bruker av Årsavslutning og Skatt. Kurset er tilrettelagt for deg som har brukt programmene noen år, og som nå ønsker en praktisk oppdatering i bruken av programmet. Det blir også tatt en gjennomgang av nyhetene i årets versjoner.

 • Bedriftsinterne kurs

  Bedriftsinterne kurs

  Våre rådgivere utarbeider kurs tilpasset deg og din bedrift. Det kan være et godt alternativ dersom dere har spesielle ønsker som ikke dekkes av våre standard kurs. Nye og etablerte kunder er velkommen til å ta kontakt for å diskutere innhold, tid og sted.