Konsern - enkelt konsernoppgjør, konsolidering, eliminering, konsernregnskap

I Konsern konsoliderer du regnskapsdata fra de enkelte konsernselskapene og foretar elimineringer og korrigeringer.

Konsern inneholder alt du trenger for å opprette et konsernregnskap raskt og enkelt.Programmet innhenter regnskapsdata fra de enkelte selskaper, en kraftig beregningsmodul foretar automatiske elimineringer og korrigereringer og du ser det ferdige resultatet i konserntablåene. Konsern er integrert med Årsavslutning hvor det offisielle konsernregnskapet kompletteres og presenteres.

  

 

 

 

 

 

 

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00