Thumbnail

Innsikt

Permittering som følge av Corona - viruset

Mange opplever stor usikkerhet rundt egen og kunders virksomhet som følge av koronapandemien, bla. om det er mulig å sysselsette egne ansatte. I denne artikkelen får du informasjon om de nye permitteringsreglene.

Av Carl F. Kjeldsberg, produktsjef Dokument, advokat MNA - Wolters Kluwer Norge AS

Les mer

Hvordan avholde styremøter og generalforsamlinger fra hjemmekontoret

Thumbnail

I disse Corona-tider hvor det er vanskelig å møtes fysisk, tillater heldigvis aksjeloven alternative måter å avholde styremøter og generalforsamlinger på.

Av Carl F. Kjeldsberg, produktsjef Dokument, advokat MNA – Wolters Kluwer Norge AS

 

Les mer

Kundekontrollen og elektronisk signatur

Som regnskapsfører, revisor eller advokat, plikter du
som kjent ifølge hvitvaskingsloven å utføre og dokumentere
identitetskontroll av dine kunder. Dette kan skje med
personlig oppmøte, men det er ofte tungvint for kunden,
slik at det er ønskelig å foreta kontrollen skriftlig. Da er
det enklest for begge parter med elektronisk signatur. 

Les mer

Fremtidsfullmakt og lovvalgavtaler

Thumbnail

Det er som kjent lurt å planlegge for fremtiden, og
mange har opprettet ektepakt og testament. Men det er flere ting man bør vurdere å gjøre for å sikre seg mot problemer
for seg selv og sine etterkommere.

Av Carl F. Kjeldsberg, produktsjef Dokument, advokat MNA – Wolters Kluwer Norge AS

Les mer

Gyldigheten av elektroniske signaturer

Thumbnail

Vi får en del spørsmål om elektronisk signatur har gyldighet
og kan brukes i samme utstrekning som den gode(?), gamle underskriften med penn og papir. E-signatur er oftest enklere og mer effektivt enn papirprosessen hvor papir må sendes på rundgang til underskriverne pr. post eller skrives ut og scannes for underskrift. 

Av Carl F. Kjeldsberg, produktsjef Dokument, advokat MNA – Wolters Kluwer Norge AS

Les mer

Skal jeg påta meg styrevervet?

Thumbnail

Å være styremedlem, og ikke minst styreleder, er en ansvarsfull oppgave. På denne bakgrunn bør du tenke deg godt om før du påtar deg styreverv. – Har du den kompetansen selskapet behøver? – Vil du og eierne/ ledelsen/ det øvrige styre kunne samarbeide? Men det er også mer konkrete forhold rundt drift og forvaltning av selskapet som bør undersøkes før du påtar deg vervet. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over ting som bør undersøkes:

Carl F. Kjeldsberg, produktsjef Dokument, advokat MNA – Wolters Kluwer Norge AS

Les mer

‘’Vi vil hjelpe bransjen med å forandre forretningsmodellen sin’’

– Regnskapsførere og revisorer har til nå levert råd ved å se seg tilbake. I en bransje som er i rask endring, må kundene kunne stole på at deres rådgivere er fremtidsrettet. 


Dette sier Claire Carter, ansvarlig for Wolters Kluwer, Tax & Accounting Europe CSO – Cloud Strategies and Operations organization (CSO).
Meningen med CSO er å utvikle felles produkter og tjenester for Wolters Kluwer som kan bli internasjonale, og samtidig hjelpe de lokale markedene hvor vi opererer til raskere utvikling av skybaserte tjenester. 

Les mer
Thumbnail