GDPR-arbeidet

hos Wolters Kluwer

GDPR brukerveiledning

gdpr

GDPR (forkortelse for forordningen «General Data
Protection Rule») er allerede trådt i kraft i EU og vil implementeres i Norge i juli/ august. Dette påvirker oss alle. Når du bruker Wolters Kluwers applikasjoner og tjenester behandler du personopplysninger som reguleres av GDPR. Det er deg, som såkalt behandlingsansvarlig, som er ansvarlig for at GDPR overholdes. Wolters Kluwer er databehandler når vi i forbindelse med support kan få tilgang til personopplysninger.
I vår brukerveiledning kan du få mere informasjon om hvordan du overholder GDPR når du bruker Wolters Kluwers programvarer. For generell informasjon om GDPR og hvordan du overholder forordningen i sin helhet, anbefaler vi Datatilsynets veiledninger på www.datatilsynet.no.

Les mer

Oppdaterte generelle vilkår

For å overholde GDPR er våre generelle
abonnementsvilkår oppdatert med et eget punkt om behandling av personopplysninger.

Les mer

Behandling av personopplysninger

Wolters Kluwer behandler personopplysninger i det omfang
som er nødvendig for å levere våre tjenester i henhold
til de abonnementsavtaler vi har med våre kunder.

Les mer

Cookie-privatlivspolicy

Vår cookie- og privatlivspolicy forklarer hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger som er innsendt til
oss eller er samlet inn av oss via internett (ved hjelp av cookies). 
Som behandlingsansvarlig vil vi alltid overholde gjeldende lover og regler som gjelder beskyttelse av privatlivet, og vi vil samtidig sikre at personopplysninger behandles slik at de er tilstrekkelig beskyttet.
Vi gir ikke personopplysninger til tredjeparter uten forutgående tillatelse eller uten at dette fremgår av våre generelle vilkår, abonnementsavtalen eller databehandleravtalen.

Les mer