Wolters Kluwer kjøper Företagsplatsen AB i Sverige

Wolters Kluwer har i dag overtatt Företagsplatsen AB i Sverige, og det er med stor glede, at vi ønsker Företagsplatsen velkommen til Wolters Kluwer. Sammen blir vi en enda sterkere partner for våre kunder.

Företagsplatsen leverer i dag en skybasert business intelligence-løsning til revisorer på det skandinaviske marked, kjent som Företagsplatsen i Sverige, BusinessPoint i Danmark og Arena i Norge.

Företagsplatsen fortsetter som en unik produktlinje i Wolters Kluwer, og sikrer dermed en fortsatt sterk supportering av de nåværende kunder og en fortsatt utvikling av produktet.

Et felles arbeide blir innledet med å integrere produktet i Wolters Kluwers portefølje av skybaserte produkter i både Skandinavia og Europa, og styrker dermed det samlede markedstilbud.