Thumbnail

Dokument

Dokument 2020.2a

I denne versjonen har vi følgende nyhet:

Koronapandemien har medført større behov for digitale signaturer og vi har derfor valgt å komme med en oppdatert versjon av Dokument, der det er mulig å signere nesten alle dokumentmalene digitalt dersom du har tilleggsmodulen Penneo Digital Signering. 

Caset «Avtale mellom AS og aksjeeiere, nærstående mv.» er nå oppdatert i henhold til nylige endringer i aksjeloven. 
Versjonen kan lastes ned fra vår webside eller oppdateres fra programmet. 

Dokument 2020.2

Dokumentasjon

Document/Product Fil Changed Version
Dokument Bedrift Innholdsoversikt Dokument Bedrift 2020.2a.pdf 2020-03-25 2020.2
Dokument Total Innholdsoversikt Dokument Total 2020.2a.pdf 2020-03-25 2020.2