Thumbnail

Dokument

Dokument 2020.2a

I denne versjonen har vi følgende nyhet:

Koronapandemien har medført større behov for digitale signaturer og vi har derfor valgt å komme med en oppdatert versjon av Dokument, der det er mulig å signere nesten alle dokumentmalene digitalt dersom du har tilleggsmodulen Penneo Digital Signering

Caset «Avtale mellom AS og aksjeeiere, nærstående mv.» er nå oppdatert i henhold til nylige endringer i aksjeloven. 
Versjonen kan lastes ned fra vår webside eller oppdateres fra programmet.