Dokument - Juridiske dokumentmaler og blanketter

Gjør det enkelt å lage korrekte juridiske dokumenter og blanketter.

Dokumenrt - Kraftig verktøy for juridiske dokumenter og maler

Dokument er en applikasjon som inneholder mange praktiske juridiske dokumentmaler og blanketter som brukes regelmessig av bl.a. advokater, revisorer og regnskapsførere. Med Dokument kan du raskt og effektivt lage dokumenter og blanketter med høy kvalitet innen felt som selskapsrett, kjøpe- og leiekontrakter, tinglysing, fullmakter, familie/arv og arbeidsforhold.

 Dokument-programmet vårt er tilpasset dagens krav for utarbeidelse av juridiske dokumenter. Det er enkelt å ta i bruk og det er enkelt å finne frem til dokumentene du trenger. Programmet har en kraftig frisøkfunksjon og de dokumenttypene du bruker oftest huskes av programmet, slik at disse kan åpnes direkte fra startsiden med ett enkelt klikk. 

Dokumentene kan enkelt sendes via e-post rett fra tekstbehandleren, og de kan sendes som passordbeskyttede pdf - filer for å hindre at uvedkommende skal kunne endre eller få tilgang til innholdet.

Programmet finnes i to versjoner:

 

Dokument - kort introduksjon

Dokumenter
Programmet inneholder dokumentmaler innen følgende områder: aksjeselskap, ansvarlig selskap, arbeidsforhold, fast eiendom, familie og arv (kun Total), fullmakter, kjøpekontrakter, lånedokumenter, gjeldsbrev og kausjoner, tvangsfullbyrdelse samt leiekontrakter.

I tillegg inneholder programmet oppdragsavtale for advokater og regnskapsførere (kun Total) og en enkel fakturamodul. Alle dokumentene i programmet er utarbeidet, testet og kontinuerlig vedlikeholdt av advokater.

Blanketter
Programmet inneholder blanketter til følgende instanser: Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Løsøreregisteret, Fylkesmannen, Grunnboken, Namsmannen, Skatteetaten og domstolene. Alle blankettene kan skrives ut ferdig utfylt etter at spørsmålene er besvart, eller som en tom blankett.

Case
Mange dokumenter er koblet sammen til en "case". Dette innebærer at du kan utarbeide to eller flere dokumenter/blanketter i samme operasjon, som for eksempel stiftelse av aksjeselskap.
Se video om bruk av case ved å klikke her.

Oppdateringer
Dokument selges som abonnement. I løpet av året mottar du 2-4 oppdateringer som sikrer at du har juridisk korrekte dokumenter og blanketter. Nye dokumenter/blanketter følger hver oppdatering.

Brukerstøtte
Ved utarbeidelse av dokumenter og blanketter har du ubegrenset teknisk og juridisk brukerstøtte i abonnementsperioden.

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00