Byrå - CRM-system for klienthåndtering, administrasjon og timeregistrering

Skaper bedre kundebehandling og nye forretningsmuligheter samt er et ypperlig verktøy for timeregistrering, ressursoppfølging og fakturering.

Byrå er et administrasjons- og klienthåndteringssystem som er spesielt tilpasset revisor og regnskapsbyrå. Det gir deg og dine medarbeidere full oversikt over klienter og oppgaver knyttet til disse. Resultatet blir god orden, økt effektivitet, forsikring om at lover og regler overholdes og følges. Timeregistreringen er enkel å bruke samtidig som den gir deg en avansert ressursplanlegging. Hele virksomheten benytter systemet slik at det til enhver tid er klart hva man skal gjøre, hvor mye tid som skal brukes og tidsforbruk på kunder, prosjekter og medarbeidere.

Ønsker du å bestille Byrå? Gå til vårt bestillingsskjema her eller kontakt oss via telefon eller e-post.

Les brosjyren eller blad ned på siden for å se en introduksjonsvideo.

 

 

Arbeidsprosess og dokumentasjonskrav iht God regnskapsføringsskikk

I Byrå kan du enkelt definere de arbeidsprosesser du ønsker rundt en klient og tilpasse Byrå til dine eksisterende arbeidsprosesser. Byrå inneholder en mal med oppgaver som kreves for å tilfredsstille kravene i God regnskapsføringsskikk. Her kan du velge oppgaver som overensstemmer med oppdragsavtaler.

Integrasjon

Byrå er integrert med Dokument, Årsavslutning, Skatt og Revisjon. Disse programmene startes automatisk via Byrå så du trenger bare ett ikon på skrivebordet ditt. Byrå er også integrert med Microsoft Office og Outlook. Byrå er svært fleksibel og kan integreres med alle andre produkter, for eksempel ulike ERP-systemer.

All kundekommunikasjon på ett sted

I Byrå kan alle medarbeidere løpende logge telefonsamtaler, e-post, brev, besøk og andre kontakter med klientene. Dette blir logget på klientene. Det blir da enklere for alle å besvare forespørsler og yte bedre service.

Full kontroll på alle arbeidsoppgaver

Programmets statuslister gir deg overblikk over hva som er utført for hver enkelt klient, ned på deloppgave-nivå. Det blir enkelt å allokere ressurser til rett klient til riktig tid og sikre at tidsfrister overholdes. Informasjonen er tilgjengelig for alle brukere. Statuslistene kan også benyttes i forbindelse med kvalitetskontroll av medarbeidere.

Byrå Tid

  • Ressursplanlegging/budsjettering. Dette gjøres på kunde- og medarbeidernivå med både fakturerbar tid og intern tid. Grunnlaget vil være fjorårets bruk av tid med tilpasninger.
  • Timeregistrering. Alt arbeid på kunder, prosjekter og oppgaver samt ferie, sykdom og annen interntid registreres. Det er også kontroll på overtid og avspasering.
  • Ressursoppfølging. Løpende gjennom året, i avslutningsfase eller budsjetteringsfase er det mulig å følge opp ressursbruk både på kunder, prosjekter, oppgaver og medarbeidere.
  • Fakturering. Timeregistreringen er grunnlag for fakturering. Det er fullt mulig å tilpasse fakturaen både ifm timeforbruket og faste priser. Her er det integrasjon mot andre programmer slik at man kan velge hvor man ønsker å stoppe i Byrå Tid og overføre til for eksempel regnskapsprogrammet. Uansett er det mulig å fullføre dette fra Byrå Tid og sende epost-faktura og purringer herfra til kundene.
  • Rapporter. Det er mange muligheter for forskjellige typer rapporter fra Byrå Tid. Rapportene kan også vises grafisk om man ønsker det. Typiske rapporter vil være i forbindelse med oppfølging av ressursbruk på kunder, prosjekter, oppgaver eller medarbeidere, til fakturering og til lønn.
Byrå - kort introduksjon

 

 

 

 

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00