Budsjett, Prognose, Analyse - Opprett budsjettet smidig og enkelt

Opprett budsjettet smidig og enkelt, direkte i Årsavslutning.

Budsjett,prognose,analyse,kontantstrøm,likviditet,nøkkeltallModulen sparer deg for mye tid under årsoppgjøret. Når forberedende innstillinger er foretatt, går det raskt og enkelt å opprette resultatbudsjettet. Balanse-, likviditets- og kontantstrøm- budsjettet opprettes automatisk og du kan opprette så mange som du ønsker.

Prognose
Med prognosefunksjonen kan du løpende sammenligne de estimerte verdiene mot budsjettet og på den måten få mulighet til å oppdatere årsprognosen direkte. Du kan også justere prognosen fortløpende. Det finnes heller ingen begrensninger for hvor mange prognoser du kan opprette.

Budsjett og prognose i korthet
• Resultatbudsjett per måned
• Balansebudsjett per måned
• Likviditetsbudsjett per måned
• Kontantstrømbudsjett per måned
• Resultatprognose for helår (regnskapstall + budsjetterte verdier for resterende del av perioden som mangler regnskapstall).
• Graf for prognose (Budsjett jmf. med regnskap/prognose)
• Grafisk oppstilling av resultat- og balanse
• DuPont-diagram

Med budsjett- og prognosemodulen kan du:
• Benytte forrige års regnskapstall som inndata til budsjettet
• Endre budsjettverdier med prosent eller beløp
• Fordele budsjetterte beløp på måneder i henhold til forrige års trend eller fordele med like beløp for alle måneder
• Sammenligne forskjellige budsjettalternativer med hverandre
• Budsjettere på linje- eller kontonivå
• Foreta manuelle justeringer enkelt

Analyse
Analyse er en tilleggsmodul til Årsavslutning hvor alle verdier og viktige nøkkeltall kan presenteres enkelt og oversiktlig med grafer og diagram. Modulen er tett integrert med programmet for øvrig og et naturlig arbeids- steg i arbeidet med årsavslutningen.

Pene og anvendelige rapporter
I tillegg til ovenstående får du tilgang til flere forskjellige rapporter - for eksempel en resultatanalyse med flerårig sammenligning. Rapportene bygger på linjeinndelingen til årsregnskapet og alle egne tilpasninger og endringer kommer derfor direkte inn i rapportene. I de tilfellene hvor rapportene inneholder grafer vil disse benytte programmets grafikk-komponent som i høy grad øker presentasjons- verdien på utskriftene.

Analyser og grafer som opprettes i programmet kan skrives ut sammenhengende i en ferdig rapport uten at noen tilpasninger er nødvendig. Det finnes likevel store muligheter for tilpasninger for den som vil.


Slik bruker du Budsjett, progonse og analyse

 

 

 

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00