Thumbnail

Skatt - Support

På denne siden har vi samlet en del nyttig informasjon om Skatt. Her finner du ofte stilte spørsmål, nyheter i versjonen, eksempelfiler og annen info om bruk av programmet.

Daglig bruk Skatt

 • Hvordan kan jeg konvertere en fil fra i fjor?

  Hvordan kan jeg konvertere en fil fra i fjor?

  Fra menyen Fil velger du Åpne forrige år...

  Da åpnes standardmappen for forrige års skattemeldinger og du kan velge klientfil og trykke på knappen Åpne.

  Det vil da opprettes en ny

  newcialisonline.net

  skattemelding med de samme skjemaer og fjorårets tall vil leses inn til næringsoppgave m.m.

   

 • Kan jeg konvertere alle fjorårets skattemeldinger samtidig?

  Kan jeg konvertere alle fjorårets skattemeldinger samtidig?

  Ja, det gjør du enkelt fra startsiden i Skatt.

  Klikk på Klientregister forrige år og trykk på knappen Konverter alle.

  Det vil da opprettes en ny skattemelding med de samme skjemaer og fjorårets tall vil leses inn til næringsoppgave m.m. for hver av klientfilene.

   

   

 • Hvordan får jeg opp fjorårets skattefiler?

  Kontroller kataloginnstillingene under Verktøy | Innstillinger | Kataloger.

 • Hvorfor er noen felter røde og noen grønne?

  Felter som overfører fra andre skjemaer fremstår på skjermen som grønne. Det er mulig å slå av overføringer til felt som får overført verdier fra andre skjema. Dersom du skriver inn et beløp direkte i et slikt felt, vil det skifte farge til rødt, og overføringer vil være avslått. Du kan evt. slå på overføringer igjen ved å gå inn i feltet og velge "Overføring av/på" fra "Rediger"-menyen eller trykke <Ctrl-T> (hold Ctrl-tasten mens du trykker T).

 • Jeg har benyttet Næringsoppgave 2, men ønsker å gå over til Næringsoppgave 1. Hvordan gjøres dette?

  Funksjon for å konvertere fra Næringsoppgave 1 (RF-1175) til Næringsoppgave 2 (RF-1167) eller motsatt finner du under Fil | Skjemakonvertering.

 • Hvor kan jeg se en oversikt over hvilke poster som overføres inn i de grønne feltene?

  På høyre side vises Overføringer. Her vil du se spesifisering av alle grønne felter på siden du står på. Dersom visningen av Overføringer er lukket kan du få den opp igjen ved å gå på Verktøy | Overføringer.

 • Kan jeg skrive ut oversikten med Overføringer?

  Overføringsoversikten kan skrives ut ved å høyreklikke på oversikten og Skriv ut overføringer.

 • Hvordan legger jeg inn skattemessige verdier på ikke avskrivbare driftsmidler?

  Nederst på Samleoppgaven for skattemessige verdier RF-1084S har Skatt egne felt for spesifisering av skattemessige verdier på ikke avskrivbare driftsmidler (f.eks. tomteverdier). Her legger du inn verdier som ikke føres på saldoskjemaene. Verdiene overføres til skattemessige verdier i skjema for Oversikt over midlertidige forskjeller RF-1217.

 • Hvordan får jeg lagt inn en negativ verdi?

  De fleste steder i programmet hvor det vil være naturlig å kunne legge inn negative verdier, har vi åpnet for dette. Det finnes imidlertid tilfeller der man har behov for å legge inn negative verdier i et felt som ikke er åpnet for dette. Gjør da følgende: Sett markøren i det aktuelle feltet, klikk Ctrl+K for å få opp kalkulatoren på skjermen. Skriv inn tallet i kalkulatoren og bruk +/- tasten for å gjøre tallet negativt og klikk Overfør.

 • Hva betyr feilmeldingen Kan ikke opprette mappen for Altinn-filer?

  Feilmelding fra Skatt

  Den mappen har du sannsynligvis ikke adgang til, ettersom det er Administrator sin. Det er nok feil satt opp under installasjonen.

  Det kan endres for din profil på Verktøy - Innstillinger - Kataloger hvis dere ikke har felles lagring av xml-filene.

  Hvis dette ikke er installert på en frittstående pc vil det gjelde alle brukere og bør da håndteres sentralt. Snakk med din it-kontakt for hjelp med å endre oppsettet i installasjonen.

Konsernbidrag

 • Datter får konsernbidrag fra mor

  Datter får konsernbidrag fra mor

  Konsernbidrag til eller fra et morselskap er en egenkapitaltransaksjon. Egenkapitaltransaksjon er transaksjoner med eier (morselskap eller søsterselskap). Disse transaksjonene skal aldri føres via resultatregnskapet, men direkte i balansen. Resultatet i datterselskapet skal derfor disponeres først som om selskapet ikke får konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot fordring, betalbar skatt og egenkapital.  
  Her får datterselskap konsernbidrag fra morselskap. Skatteeffekten vil øke betalbar skatt og gi en tilsvarende reduksjon i morselskapet.  
  Skattekostnaden i datterselskapet vil ikke bli påvirket av at det gis konsernbidrag. Hvis datterselskapet har underskudd til fremføring skal ofte konsernbidraget gå til dekning av underskuddet. Da skal utsatt skattefordel FØRST bokføres. Konsernbidraget skal deretter redusere utsatt skattefordel. Datterselskapet får da en skatteinntekt FØR konsernbidraget bokføres.  

  Arbeidsgang i Skatt:
  • Overføring fra Årsavsluting skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres.  
  • Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponeringer side 4) for full automatikk 
  k

  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidraget behandles videre i programmet.

   k
    
  • I Skattemeldingen RF 1028 side 2 må du evt legge inn hvor mye av det fremførbare underskuddet du skal bruke i år:

   k
  • I DO (disponeringen) side 3 må du markere for negative forskjeller (eksl konsernbidrag) som ikke skal danne utsatt skattefordel, hvis det er aktuelt.

   k


    
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandling av konsernbidrag ved å klikke på forstørrelsesglasset

   k

    
  • Du får nå opp et bilde som viser at datterselskap får konsernbidrag fra morselskap
  • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene

   k

   I vindu som nå åpnes kan du velge om årets skattesats skal benyttes ved beregning av utsatt skattefordel (for symmetri i konsern hvor underskudd dekkes helt)

   k

    
  • Her går kr 684 000 til annen innskutt EK, og er et beløp som må bekreftes i resultatdisponeringen her:

   k

   I resultatdisponeringen kan du huke av for automatisk postering mot egenkapitalen.


    
  • DO (disponeringen) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg mottatt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten

   k

    

   Du er nå ferdig i Skattemodulen

   Husk å lagre skattefilen

   Den disponeringen du har foretatt nå, kan du hente inn i Årsavslutningsmodulen.

  • Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

   k


    
  • Klikk på «Hent info»
  • Denne funksjonen henter disponeringen du har gjort ferdig i Skatt

   k

    

   Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til all disponering som kommer.

    

    

   Nedenfor ser du at det mangler kontoer som vi trenger.
   k

   Manglende konto må du opprette i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg «Legg til konto»

  • Klikk på Tilleggsposteringer

   k
    

   Ingen differanse og at resultatet er 0 viser at regnskapet ditt stemmer.

   Hvis du mangler kontohenvisninger vil ikke tilleggsposten gå i 0.

   Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.

    

   Disponering i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene:

   k


    
 • Datter gir konsernbidrag til mor

  Datter gir konsernbidrag til mor

  Konsernbidrag til eller fra et morselskap er en egenkapitaltransaksjon. Egenkapitaltransaksjon er transaksjoner med eier (morselskap eller søsterselskap). Disse transaksjonene skal aldri føres via resultatregnskapet, men direkte i balansen. Resultatet i datterselskapet skal derfor disponeres først som om selskapet ikke gir konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot gjeld, betalbar skatt og egenkapital.

  Her gis konsernbidrag fra datter til mor. Skatteeffekten vil redusere betalbar skatt i datterselskapet og gi en tilsvarende økning i morselskapet. Skattekostnaden i datterselskapet vil ikke bli påvirket av at det gis konsernbidrag.

  Arbeidsgang i Skatt:

  • Overføring fra Årsavslutning skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres
  • Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponering side 4) for full automatikk

   k


    
  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidrag behandles videre i programmet

   k


    
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandlingen av konsernbidraget ved å klikke på forstørrelsesglasset

   k


    
  • Du får nå opp et bilde som viser at datter gir konsernbidrag til mor
  • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene

   k

   I vindu som nå åpnes kan du velge å nettoføre konsernbidraget mot konsernfordring hvis du ønsker det istedenfor at det føres mot gjeld konsernbidrag (huk av for K 1560 Konsernfordring)

   k

    

   I programmet kan du velge automatisk postering mot annen egenkapital (se pil på bildet under)

   Men du må selv legge inn beløpet som skal mot annen egenkapital fra konsernbidraget! Forslag til beløp kommer i det grå feltet til venstre og du må føre dette beløpet i det hvite feltet til høyre.

   k

  • I DO (disponering) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg avgitt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten

   k

    

   Du er nå ferdig i Skatt

   Husk å lagre skattefilen!

   Disponeringen du har gjort i Skatt henter du inn i Årsavsluting

   Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

   k


    

  • Klikk på «Hent info»
  • Denne funksjonen henter disponeringen du nettopp har gjort ferdig i Skatt

   k


    

   Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til alle disponeringene.

   Nedenfor ser du at vi mangler konto på «Avsatt konsernbidrag» og «Gjeld til selskap i samme konsern» Disse kontoene må du kanskje koble selv, hvis du ikke bruker standard kontoplan. Hvis du ikke har konto fra før, så må du opprette konto i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg legg til konto.

   k

   Har du ikke fått opprettet alle relevante kontoer, så vil du få differanse her etter valgt tilleggspostering:

   k

   Nå er alle konto registrert og tilleggsposteringene blir riktig:

   k

   k


    

   Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.

    

   Disponeringen i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene:

   k

 • Søster 1 gir konsernbidrag til søster 2

  Søster 1 gir konsernbidrag til søster 2

  Konsernbidrag til eller fra et morselskap er en egenkapitaltransaksjon. Egenkapitaltransaksjon er transaksjoner med eier (morselskap eller søsterselskap). Disse transaksjonene skal aldri føres via resultatregnskapet, men direkte i balansen. Resultatet i datterselskapet skal derfor disponeres først som om selskapet ikke gir konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot gjeld, betalbar skatt og egenkapital.

  Her gis konsernbidrag fra datter til mor. Skatteeffekten vil redusere betalbar skatt i datterselskapet og gi en tilsvarende økning i morselskapet. Skattekostnaden i datterselskapet vil ikke bli påvirket av at det gis konsernbidrag.

  Arbeidsgang i Skatt:

  • Overføring fra Årsavslutning skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres
  • Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponering side 4) for full automatikk

   k


    
  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidrag behandles videre i programmet

   k


    
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandlingen av konsernbidraget ved å klikke på forstørrelsesglasset

   k


    
  • Du får nå opp et bilde som viser at datter gir konsernbidrag til mor
  • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene

   k


   I vindu som nå åpnes kan du velge å nettoføre konsernbidraget mot konsernfordring hvis du ønsker det istedenfor at det føres mot gjeld konsernbidrag (huk av for K 1560 Konsernfordring)

   k

    

   I programmet kan du velge automatisk postering mot annen egenkapital (se pil på bildet under)

   Men du må selv legge inn beløpet som skal mot annen egenkapital fra konsernbidraget! Forslag til beløp kommer i det grå feltet til venstre og du må føre dette beløpet i det hvite feltet til høyre.

   k

    
  • I DO (disponering) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg avgitt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten

   k

    

   Du er nå ferdig i Skatt

   Husk å lagre skattefilen!

   Disponeringen du har gjort i Skatt henter du inn i Årsavsluting

   Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

   k


    

  • Klikk på «Hent info»
  • Denne funksjonen henter disponeringen du nettopp har gjort ferdig i Skatt

   k


    

   Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til alle disponeringene.

   Nedenfor ser du at vi mangler konto på «Avsatt konsernbidrag» og «Gjeld til selskap i samme konsern» Disse kontoene må du kanskje koble selv, hvis du ikke bruker standard kontoplan. Hvis du ikke har konto fra før, så må du opprette konto i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg legg til konto.

   k

   Har du ikke fått opprettet alle relevante kontoer, så vil du få differanse her etter valgt tilleggspostering:

   k

   Nå er alle konto registrert og tilleggsposteringene blir riktig:

   k

   k

    

   Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.

    

   Disponeringen i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene:

   k

 • Søster 2 får konsernbidrag fra søster 1

  Søster 2 får konsernbidrag fra søster 1

  Konsernbidrag til eller fra et morselskap er en egenkapitaltransaksjon. Egenkapitaltransaksjon er transaksjoner med eier (morselskap eller søsterselskap). Disse transaksjonene skal aldri føres via resultatregnskapet, men direkte i balansen. Resultatet i datterselskapet skal derfor disponeres først som om selskapet ikke får konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot fordring, betalbar skatt og egenkapital.

  Her får datterselskap konsernbidrag fra morselskap. Skatteeffekten vil øke betalbar skatt og gi en tilsvarende reduksjon i morselskapet.

  Skattekostnaden i datterselskapet vil ikke bli påvirket av at det gis konsernbidrag. Hvis datterselskapet har underskudd til fremføring skal ofte konsernbidraget gå til dekning av underskuddet. Da skal utsatt skattefordel FØRST bokføres. Konsernbidraget skal deretter redusere utsatt skattefordel. Datterselskapet får da en skatteinntekt FØR konsernbidraget bokføres.

  Arbeidsgang i Skatt:

  • Overføring fra Årsavsluting skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres.

  Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponeringer side 4) for full automatikk

  k

   

  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidraget behandles videre i programmet.

   k


    
  • I Skattemeldingen RF 1028 side 2 må du evt legge inn hvor mye av det fremførbare underskuddet du skal bruke i år:

   k


    
  • I DO (disponeringen) side 3 må du markere for negative forskjeller (eksl konsernbidrag) som ikke skal danne utsatt skattefordel, hvis det er aktuelt.

   k

    
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandling av konsernbidrag ved å klikke på forstørrelsesglasset

   k

    
  • Du får nå opp et bilde som viser at datterselskap får konsernbidrag fra morselskap
  • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene

   k

   I vindu som nå åpnes kan du velge om årets skattesats skal benyttes ved beregning av utsatt skattefordel (for symmetri i konsern hvor underskudd dekkes helt)

   k

    
  • Her går kr 684 000 til annen innskutt EK, og er et beløp som må bekreftes i resultatdisponeringen her:

   k


   I resultatdisponeringen kan du huke av for automatisk postering mot egenkapitalen.


    
  • DO (disponeringen) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg mottatt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten

   k

   Du er nå ferdig i Skattemodulen

   Husk å lagre skattefilen

   Den disponeringen du har foretatt nå, kan du hente inn i Årsavslutningsmodulen.

  • Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

   k

    
  • Klikk på «Hent info»
  • Denne funksjonen henter disponeringen du har gjort ferdig i Skatt

   k


    

   Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til all disponering som kommer.

    

    

   Nedenfor ser du at det mangler kontoer som vi trenger.

   k

    

   Manglende konto må du opprette i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg «Legg til konto»

  • Klikk på Tilleggsposteringer

   k

    

   Ingen differanse og at resultatet er 0 viser at regnskapet ditt stemmer.

   Hvis du mangler kontohenvisninger vil ikke tilleggsposten gå i 0.

   Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.

    

   Disponering i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene:

   k

Anonymisering

 • Hvordan kan jeg sende skattemeldingen anonymisert på e-post til en klient?

  I forhold til å sende utskrifter på e-post til klienter vil det være mulig å passordbeskytte utskriften som legges ved. 

  1. Velg utskriftsmenyen

  2. Velg de skjema som skal med på utskriften

  3. Marker Vis PDF-filen og velg Opprett og vis

  4. Velg PDF fil egenskaper...

  5. Velg Bruk passord sikkerhet. Legg inn ønsket passord som repeteres. Dette passordet må formidles til klienten for at PDF-filen skal kunne åpnes. Filen lagres på vanlig måte og legges ved i e-post til klienten.

  Passordbeskytte utskrift

Teknisk informasjon