Skatt

Support

På denne siden har vi samlet en del nyttig informasjon om Skatt. Her finner du ofte stilte spørsmål, nyheter i versjonen, eksempelfiler og annen info om bruk av programmet.

Daglig bruk

 • Hvordan kan jeg konvertere en fil fra i fjor?

  Hvordan kan jeg konvertere en fil fra i fjor?

  Fra menyen Fil velger du Åpne forrige år...

  Da åpnes standardmappen for forrige års skattemeldinger og du kan velge klientfil og trykke på knappen Åpne.

  Det vil da opprettes en ny skattemelding med de samme skjemaer og fjorårets tall vil leses inn til næringsoppgave m.m.

 • Kan jeg konvertere alle fjorårets skattemeldinger samtidig?

  Kan jeg konvertere alle fjorårets skattemeldinger samtidig?

  Ja, det gjør du enkelt fra startsiden i Skatt.

  Klikk på Klientregister forrige år og trykk på knappen Konverter alle.

  Det vil da opprettes en ny skattemelding med de samme skjemaer og fjorårets tall vil leses inn til næringsoppgave m.m. for hver av klientfilene.

   

   

 • Hvordan får jeg opp fjorårets skattefiler?

  Kontroller kataloginnstillingene under Verktøy | Innstillinger | Kataloger.

 • Hvorfor er noen felter røde og noen grønne?

  Felter som overfører fra andre skjemaer fremstår på skjermen som grønne. Det er mulig å slå av overføringer til felt som får overført verdier fra andre skjema. Dersom du skriver inn et beløp direkte i et slikt felt, vil det skifte farge til rødt, og overføringer vil være avslått. Du kan evt. slå på overføringer igjen ved å gå inn i feltet og velge "Overføring av/på" fra "Rediger"-menyen eller trykke <Ctrl-T> (hold Ctrl-tasten mens du trykker T).

 • Jeg har benyttet Næringsoppgave 2, men ønsker å gå over til Næringsoppgave 1. Hvordan gjøres dette?

  Funksjon for å konvertere fra Næringsoppgave 1 (RF-1175) til Næringsoppgave 2 (RF-1167) eller motsatt finner du under Fil | Skjemakonvertering.

 • Hvor kan jeg se en oversikt over hvilke poster som overføres inn i de grønne feltene?

  På høyre side vises Overføringer. Her vil du se spesifisering av alle grønne felter på siden du står på. Dersom visningen av Overføringer er lukket kan du få den opp igjen ved å gå på Verktøy | Overføringer.

 • Kan jeg skrive ut oversikten med Overføringer?

  Overføringsoversikten kan skrives ut ved å høyreklikke på oversikten og Skriv ut overføringer.

 • Hvordan legger jeg inn skattemessige verdier på ikke avskrivbare driftsmidler?

  Nederst på Samleoppgaven for skattemessige verdier RF-1084S har Skatt egne felt for spesifisering av skattemessige verdier på ikke avskrivbare driftsmidler (f.eks. tomteverdier). Her legger du inn verdier som ikke føres på saldoskjemaene. Verdiene overføres til skattemessige verdier i skjema for Oversikt over midlertidige forskjeller RF-1217.

 • Hvordan får jeg lagt inn en negativ verdi?

  De fleste steder i programmet hvor det vil være naturlig å kunne legge inn negative verdier, har vi åpnet for dette. Det finnes imidlertid tilfeller der man har behov for å legge inn negative verdier i et felt som ikke er åpnet for dette. Gjør da følgende: Sett markøren i det aktuelle feltet, klikk Ctrl+K for å få opp kalkulatoren på skjermen. Skriv inn tallet i kalkulatoren og bruk +/- tasten for å gjøre tallet negativt og klikk Overfør.

 • Hva betyr feilmeldingen Kan ikke opprette mappen for Altinn-filer?

  Feilmelding fra Skatt

  Den mappen har du sannsynligvis ikke adgang til, ettersom det er Administrator sin. Det er nok feil satt opp under installasjonen.

  Det kan endres for din profil på Verktøy - Innstillinger - Kataloger hvis dere ikke har felles lagring av xml-filene.

  Hvis dette ikke er installert på en frittstående pc vil det gjelde alle brukere og bør da håndteres sentralt. Snakk med din it-kontakt for hjelp med å endre oppsettet i installasjonen.

Anonymisering

 • Hvordan kan jeg sende skattemeldingen anonymisert på e-post til en klient?

  I forhold til å sende utskrifter på e-post til klienter vil det være mulig å passordbeskytte utskriften som legges ved. 

  1. Velg utskriftsmenyen

  2. Velg de skjema som skal med på utskriften

  3. Marker Vis PDF-filen og velg Opprett og vis

  4. Velg PDF fil egenskaper...

  5. Velg Bruk passord sikkerhet. Legg inn ønsket passord som repeteres. Dette passordet må formidles til klienten for at PDF-filen skal kunne åpnes. Filen lagres på vanlig måte og legges ved i e-post til klienten.

  Passordbeskytte utskrift

Teknisk informasjon