Brukerstøtte Byrå

Supporten


Veiledninger og informasjon:

• Systemkrav
Serverinstallasjon
• 
Klientinstallasjon
 Import av klientfiler
Tekstfilimport til Byrå
• Arbeidsoppgaver i Byrå
 Slik sletter du klienter i Byrå
• 
Manual Byrå
Våre generelle vilkårNyheter i Byrå 2017.5


Nyheter

 • Hastighet i statusliste, oppstart av WK program, klientliste m.m.
 • Digital signering i Penneo.
 • Mulig å vise alle signaturer og dato i statuslisten.
 • Mulig å håndtere flere dokumenter i Dokumentbehandling.


Forbedringer

 • Mappestruktur håndterer nå endring av navn systemmappenavn f.eks. Skatt.
 • Økt validering av navn på mapper i mappestruktur for å unngå ulovlige mappenavn.
 • Mulig å fjerne søk på medarbeidere i Huskelisten.
 • Filtreringen ”Visning” og ”Sortering” byttet plass på statuslisten.
 • Eposthåndteringen viser nå Til, CC og BCC
 • Kolonner for Til og Fra i kommunikasjonsfliken.


Rettelser

 • Søking i Byråsøk kunne av og til bli låst til en filtrering.
 • Epostadresse for faktura finnes nå på klientlisten.
 • Rolleflik i Byråsøk finnes igjen. Aktiveres gjennom innstilling i Byråinnstillinger
 • Byrå kan konvertere egenopprettede mapper til systemmapper, OBS kan ikke finnes filer i mappene.

 

 

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00