Åtte verdifulle tips for bedre revisjon hos kunder

Nyttige tips til revisor

Forberedelse er nøkkelen til revisjon med kvalitet. Her får du noen gode revisjonstips og ideer som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av hvert minutt når du er ute hos kundene.

 1. Gjør deg kjent med kundens virksomhet før kundebesøket!

Tiden ute hos kundene er verdifull, så kast ikke bort den på å få frem bakgrunnsinfo. Kom godt forberedt til kundemøte. Du må kjenne til bransjen, kundens virksomhet, hva som har skjedd det siste året og hvilke lover og regler som kommer til å påvirke kunden.

Det er også viktig å tenke over kundens behov og forventninger. Kunden forventer seg verdi utover en signert revisjonsberetning.

Ofte handler det om å vise at du forstår kundens virksomhet og at du er kjent med bedriftens forretningsrisiko, utfordringer og suksessfaktorer.

 1. Involver kunden i planleggingen

Engasjer kunden i en tidlig fase med tanke på tidsplanlegging, forventninger og prioriteringer. Å forbedre kommunikasjonen med kunden er den enkleste måten å øke kundetilfredsheten på. Ved å engasjere kunden i planleggingen øker sannsynligheten for at tidsfrister holdes, tilfredsstillende dokumentasjon foreligger og at kundens forventninger oppfylles. Begynn arbeidet med planleggingen tidlig slik at du kan avtale datoer, fastslå hvilke områder som må prioriteres og forklare hva som eventuelt er nytt slik at kunden er klar til å diskutere disse sakene når du kommer. Til slutt, ring kunden en uke før det planlagte besøket for å sjekke at alt er forberedt. Hvis ikke – flytt tidspunktet for besøket.

 1. Begynn med de vanskeligste områdene

Det kan være fristende å starte med de enkleste områdene. Men det er de vanskelige spørsmålene du trenger feedback på fra kunden. Derfor er det viktigere å komme raskt i gang med dem slik at du rekker å få svar under besøket.

 1. Lag en tydelig liste for kunden over hva som må forberedes

Det behøves en arbeidsliste for året med tydelige datoer for når dokumentasjon skal være klar og hvem som er ansvarlig. Inkluder gjerne eksempler eller maler til kunden for å forenkle arbeidet. Uten tydelige krav til kunden risikerer du å bli liggende etter i revisjonsarbeidet allerede før du kommer ut til kunden. Last ned: Sjekkliste for planlegging av årests revisjon.
 

 1. Identifiser flaskehalsene i din prosess

Produksjonsindustrien analyserer hele tiden sin virksomhet for å finne flaskehalser og eliminere disse. Vi kan lære av dem og finjustere hver del i revisjonsprosessen slik at den fungerer optimalt. Planlegging, kundebesøk, oppsummering og leveranse; Sørg for at du har tidsfrister for hver del og identifiser hvor i prosessen det stopper opp og eliminer disse flaskehalsene.

 1. Skap verdi eller bli byttet ut

Rutinearbeid kan erstattes. Ifølge Harward Business Review kan du ved å øke andelen lojale kunder med 5 % øke fortjenesten med hele 25 %. Derfor er det viktig å beholde kundene. Men i en stressende revisjonssesong er det lett for at man slutter å se kundenes behov og i stedet betrakter dem som et punkt på to-do-listen. Rutinearbeid kan hvem som helst utføre, men du skaper verdi for kundene ved å kjenne til deres virksomhet. Vis at du kan hjelpe kundene med å lykkes, det gir dem en grunn til å la deg komme tilbake neste år.
 

 1. Gjør ferdig mest mulig ute hos kunden!

Det er lettere sagt enn gjort! Det er viktig at kundene forstår hvor viktig det er å avslutte arbeidet ute hos dem. Det er lett å sette tidsfrister for kundene, men det kan være vanskelig å få dem til å forstå hva som skjer hvis det blir forsinkelser. Begrunn derfor dine tidsfrister og forklar hva som skjer (inklusive kostnader) hvis det blir forsinkelser.

Tidsbruken for besøket avhenger av hvor kompleks revisjonen er. Derfor er det farlig å tenke at «det tar like lang tid som i fjor». Planlegg på forhånd og prøv å forutse flaskehalser og problemer basert på hva som har skjedd i kundens virksomhet i løpet av året.

Dessuten er det et spørsmål om innstilling når det gjelder å gjøre ferdig arbeidet under besøket. Det kreves engasjement, vilje og flid. Kunden vil samtidig få en bedre forståelse av tidsbruken til revisor (og timene på fakturaen)!

 1. Få mest mulig ut av dag 1

Den første dagen hos kunden er den aller viktigste. Måten du opptrer på, setter tonen for resten av arbeidet. Tre viktige tips for den første dagen:

 1. Planlegging, planlegging, planlegging!
 2. Du bør begynne med de mest komplekse områdene. Derfor er det veldig viktig at nøkkelpersoner er tilgjengelige den første dagen. Mange starter kundebesøket på en mandag, til tross for at det er den travleste dagen for mange kunder. Spør i stedet kunden om når det er best å begynne.
 3. Oppsummer dagen før du går hjem, hva er oppnådd og hva gjenstår til påfølgende dager. Avhengig av hvordan det har gått, kan det være nødvendig å justere planen for å unngå flaskehalser og unødige kostnader for kunden.Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00