Arena - Kontroll på selskapets økonomi - effektiv rapportering

ArenaArena er en webtjeneste som bearbeider data fra Årsavslutning til en gjennomtenkt og lettfattelig grafisk presentasjon. Alle transaksjonene fra bokføringen danner grunnlag for perioderapporter og nøkkeltall. Presentasjonen er tilgjengelig når som helst fra enhver datamaskin som har tilgang til internett. Det er enkelt for kunden å følge utviklingstrendene, du sparer tid og arbeid med perioderapporteringen og får dessuten en moderne og interessant ny tjeneste som du kan tilby dine kunder.


Følg med i den løpende bokføringen
Arena gir kunden din en mulighet til å følge den løpende bokføringen detaljert, dag for dag. Alle transaksjoner vises og rapporter kan hentes ut for ulike deler av virksomheten og for ulike perioder.

Som konsulent velger du selv når opplysningene skal lastes opp. Det er ingen risiko for at et ufullstendig tallmateriale blir vist.

Gode grunner for å satse på Arena
Arena er en effektiv, banebrytende og helt ny tjeneste som du kan tilby kundene dine. Den gir kunden store fordeler og styrker din profil som en nytenkende og serviceinnstilt tjenesteyter. Den er dessuten tids- og arbeidsbesparende for deg og dine ansatte.

Lav startskostnad
Vi tilbyr en startpakke på 10 kunder pr. bruker. Du behøver altså ikke kjøpe mengder av lisenser som du ikke vet om du kan selge videre. Pris pr. måned og kunde er lav, noe som innebærer at du kan gi dine kunder et attraktivt tilbud som likevel gir deg god fortjeneste. Dersom du får mange av dine kunder inn i Arena kan dette bli en betydelig inntektskilde for deg.Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00