Årsavslutning 2018.1 Firma

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

Integrasjoner 

 • Ny integrasjon mot regnskapssystemet Visma eAccounting. Du finner den i listen over profiler for import fra eksternt regnskapssystem. Integrasjonen importerer saldobalanse og transaksjoner direkte fra eAccounting.
 • Endret integrasjon mot regnskapssystemet Tripletex på grunn av nytt api i deres løsning.

Linjeinndeling          

 • I tilfeller med konsernregnskap er linjen Omregningsdifferanse en systemlinje som ikke må slettes. Det kommer nå varsel ved forsøk på sletting av denne linjen.
 • Postkoder til næringsoppgave 1 og 2 (RF-1175 og RF-1167) i Skatt er oppdatert for inntektsåret 2018. 

Tilleggsposteringer  

 • Ny mulighet for å vise og postere på objekter (kostnadssted, avdeling, prosjekt).  I registreringsbilde for tilleggsposteringer er det innstillinger for dette under menyvalget Rediger: Endre kostnadssteder og objekter, Vis/Skjul kostnadssted og Velg felt for kostnadssted.

Årsregnskap          

 • Konsernnoter viser nå hvilke regnskapslinjer de er koblet til samt beløp på de aktuelle konsernregnskapslinjene.
 • Øvrige resultatelementer for IFRS foretak viser nå ikke egen linje for Sum øvrige resultatelementer når det kun er en linje å summere i oppstillingen.
 • Varsel om at dato for fastsettelse av årsregnskap mangler i Opplysninger til Regnskapsregisteret kommer nå først etter at dato for underskrift av styret er angitt.
 • Nye ikoner for forhåndsvisning av noter og kontantstrømoppstilling. 

Digital signering       

 • Ved nedlasting av informasjon om styremedlemmer fra Enhetsregisteret hentes det ikke lenger inn fødselsdato, da dette førte til feil validering ved digital signering. Hele fødselsnummer kan ikke hentes fra Enhetsregisteret og må evt. legges inn manuelt ved behov for utvidet autentisering.

Anleggsregister       

 • I grunndata til anleggsregisteret har det kommet ny funksjonalitet for å erstatte kontonummer som benyttes i anleggsregisteret. Endring slår gjennom på alle anleggskortene. Det er mulig å velge om endringen skal gjelde for leasingregisteret eller de eide anleggsmidlene.

Regnskapsdokumentasjon        

 • Oppdragsavtalen er tatt ut av Årsavslutning. Den finnes imidlertid i Dokument. Der er den knyttet sammen i et såkalt case, slik at du samtidig kan fylle ut databehandleravtale og skjema for kundekontroll ved etablering av kundeforholdet. Alle dokumentene kan signeres digitalt, noe som letter arbeidet med nye kundeforhold betydelig.
 • I hovedspesifikasjoner er det nå mulighet for å registrere referanse til høyre for hver kontolinje. Referansen kan vises på rapporten Spesifisert regnskap. 

Personvernerklæring ved innsendelse av filer til support

 • Nytt felt for å akseptere Wolters Kluwers personvernerklæring for support.