Thumbnail

Årsavslutning (firma og klient)

Årsavslutning 2019.2 (firma og klient)

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

Endringer på utskrifter av noter 

  • Rettelser av utskrifter på et flertall konsernnoter 

  • Fjernet teksten «Skatt på alminnelig inntekt» i skattenoten 

  • Skattenoten beregner nå effektiv skattesats, selv om ordinært resultat før skattekostnad er negativ 

Når 2019.2 er installert, er det viktig å oppdatere årsregnskapet på nytt og huke av for noter under Årsrapport. Vi vil anbefale bruk av maler for å sikre at noteoppsett forblir det samme etter oppdatering.  

Rettelse i anleggsregisteret 

Noen kunder opplevde at det ikke var mulig å bokføre månedlige avskrivninger i anleggsregisteret etter konvertering til år 2020. Dette er nå rettet. 

Endringer på årsrapport 

Vi har endret rekkefølgen i årsrapport slik at kontantstrømoppstilling kommer etter balanse- og resultatregnskapet. Deretter følger egenkapitaloppstilling og noter.