Årsavslutning Firma

Årsavslutning 2017.3 Firma


Denne versjonen har følgende endringer:

Linjeinndeling
• Rettelse av feil med blank tekst på Altinn-linjer. Feilen påvirket ikke innsendelse til Altinn, men gjorde det vanskelig å foreta endringer på hvilke linjer som skulle sendes.

Avstemmingsskjemaer
• Forbedringer i håndteringen for nedlasting av avstemmingsinformasjon fra Altinn.

Anleggsregister
• To nye felt i grunndata for angivelse av konto for gevinst og tap ved salg av anleggsmidler.


Dette er en fullversjon, som ikke krever en tidligere installasjon. Husk at installasjonsprosedyren tar deg igjennom installasjon eller oppdatering av Lisenshåndterer først, før den går videre på installasjon av Årsavslutning.

Får du melding om at det mangler Systemkomponenter, kan det lastes ned her.

Last ned
Opprettet dato 09.05.2018 Sist oppdatert 09.05.2018

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00