Årsavslutning Klient

Nyheter i Årsavslutning 2017.1 Klient

Denne versjonen inneholder følgende endringer:

Integrasjon
• Ny integrasjon mot regnskapssystemet «Poweroffice Go». Du finner den i listen over profiler for import fra eksternt regnskapssystem. Integrasjonen importerer saldobalanse og transaksjoner direkte fra «Poweroffice Go».

Avstemming
• Avstemming av merverdiavgift (RR0002). Skjemaet henter inn merverdiavgifttransaksjoner fra bokføringen for de som benytter en integrasjon mot et eksternt regnskapssystem (ev. SIE4) og laster ned mva-informasjon fra Altinn for de innsendte mva-terminer (RF-0002) i løpet av året og avstemmer denne informasjonen.

• Avstemming av arbeidsgiveravgift (AGAG). Skjemaet henter inn betalingstransaksjoner for arbeidsgiveravgift fra bokføringen for de som benytter en integrasjon mot et eksternt regnskapssystem (ev. SIE4) og laster ned informasjon fra innsendte A02-meldinger samt avstemmingsinformasjon fra A07 i Altinn.

• Avstemming av skattetrekk (2600_2). Skjemaet henter inn betalingstransaksjoner for skattetrekk fra bokføringen for de som benytter en integrasjon mot et eksternt regnskapssystem (ev. SIE4) og laster ned informasjon fra innsendte A02-meldinger samt avstemmingsinformasjon fra A07 i Altinn.

Oppdaterte postkodelister for inntektsåret 2017 for næringsskjemaene i Skatt
• RF-1167 Næringsoppgave 2
• RF-1170 Næringsoppgave for forsikringsselskap, pensjonskasser mv.
• RF-1173 Næringsoppgave for banker, finansieringsforetak mv.
• RF-1175 Næringsoppgave 1
• RF-1323 Næringsoppgave for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven

Skattenote
• Fjernet linje for tidligere års ubenyttede godtgjørelse på utbytte
• Kan nå skrive ut forklaring til skattekostnaden selv om den er null
• Nytt felt for fjorårstall på linjen for «Årets skatteeffekt av endret skattesats»
• Innstilling for å velge om linjen «Årets skatteeffekt av endret skattesats» skal skrives ut

Innstillinger til årsrapport
• Feltet for fødselsnummer sperres når utvidet autentisering ikke er valgt for digital signering (Penneo)

Arbeidsgang
• Beskrivelsen av arbeidsgangen er oppdatert med dokumentasjon for regnskapsførere. Dette er en fullversjon, som ikke krever en tidligere installasjon. Husk at installasjonsprosedyren tar deg igjennom installasjon eller oppdatering av Lisenshåndterer først, før den går videre på installasjon av Årsavslutning.

Får du melding om at det mangler Systemkomponenter, kan det lastes ned her.

 

Last ned
Opprettet dato 09.02.2018 Sist oppdatert 09.02.2018

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00