fordeler-BI-rapportering-Wolters-Kluwer

5 fordeler med BI-rapportering

Hvorfor du trenger bedre rapportering

Bedrifter drukner i data. Det er data om lønnsomhet og produktivitet – og enda mer data om hvordan disse tingene henger sammen. Dersom dataene er riktig utnyttet kan de gi inngående innsikt i når, hvorfor og hvordan du skal utvikle arbeidet ditt. 

Rapportering er den viktigste delen av Business Intelligence (BI), og handler om å visualisere rådata og presentere informasjon på en forståelig og effektiv måte for brukerne. Et godt rapporteringsverktøy vil gjøre det enklere å vurdere rapporter, forstå dataene som ligger bak, trekke konklusjoner og ta informerte beslutninger. Her er fem viktige fordeler med BI-rapportering. 
 

Én samlet datakilde for rapportering 

En stor fordel med BI-rapportering er å eliminere datasiloer og skape én datakilde. Når man jobber med de samme datasettene og bruker den samme plattformen for analyse, eliminerer man bruk av flere versjoner av bedriftens økonomiske forhold. Riktig dataanalyse gjør det enklere å være nøyaktig, krever mindre tid, og beslutningstakerne kan analysere all data på ett sted. Dette er vanskelig å oppnå uten et godt BI-rapporteringsverktøy. 


Sikre dataintegritet 

Et firmas evne til å utnytte dataene er omtrent like god som dataene i seg selv. En jevn og omfattende arbeidsflyt for å fange opp klientdata kan bidra til å sikre at informasjon er riktig og fullstendig. I tillegg kan datavisualisering hjelpe med å kartlegge data som er ute av drift. 
 

Verdifulle datavisualiseringer 

Visualisering av data er nyttig både for firma i seg selv og de ansatte. Men det forutsetter at disse dataene utnyttes og brukes riktig. Opplæring i datavisualiseringer vil lønne seg for at alle involverte skal få en bedre forståelse av dataanalyse. Med riktig BI-verktøy kan ikke-tekniske brukere lage egne rapporter og enkelt dele disse videre. Det vil gi flere mulighet til å ta bedre beslutninger og kutte ned på tidsbruken på dataanalyse for rapportering. 


Tilpasset hver enkelt kunde 

BI-verktøy gjør det enkelt å sette opp kundetilpassede rapporter ved hjelp av mulighet for skreddersydde rapporter. Det er også enkelt å tilpasse nøkkeltallene som vises, til den enkelte kundens behov. Kunden kan også se egne rapporter, og velge det detaljnivået som passer dem. Beslutningstakerne i hvert selskap kan i tillegg utarbeide egne tilpassede og organiserte rapporter i foretrukne formater. 
  

Effektivt og skalerbart 

Et godt BI-rapporteringsverktøy vil være fleksibelt. Når virksomheten vokser er det viktig at plattformen er fleksibel nok til å vokse i samme tempo, både med tanke på antall brukere som har nytte av verktøyet og ulike funksjoner og analyser. 

  

BI-rapportering fra Wolters Kluwer 

Vil du vite hvordan Business Intelligence-rapportering kan skape verdi for din bedrift? 

Last ned vår e-bok «Alt du trenger å vite om Business Intelligence-rapportering i 2021» her. 


Wolters Kluwer har utviklet et skreddersydd BI-rapporteringsverktøy: finsit. For å lære mer om hvordan finsit kan styrke din bedrift på økonomisk oversikt og analyse, les mer på våre nettsider.