Konsern


Nyheter i Konsern 2017.1

Vi har i denne versjonen prioritert korrekt summering:

  • Rettelse av feilsummering i konserntablå
    Utfordringen ved feilsummering av elimineringer pr regnskapslinje og derav feil totalsum i konsernet

  • Korrekt resultat i sammendrag under Elimineringer i modul mot konserntablå
    Ved kobling til flere ekstra regnskapslinjer under linjestyring, har blant annet driftsresultatet under Elimineringer i modul blitt feil. Vi har nå rettet summering av ekstralinjer slik at årsresultatet nå skal stemme med årsresultatet i konserntablået.

  • Summering av annen egenkapital i modul.

    Udekket tap og utbytte(IFRS) kommer nå med i annen egenkapital under avstemming egenkapital og sammendrag balanse under elimineringer.

Dette er en fullversjon, som ikke krever en tidligere installasjon. Den kan også benyttes som demoversjon. Husk at installasjonsprosedyren tar deg igjennom installasjon eller oppdatering av Lisenshåndterer først, før den går videre på installasjon av Skatt.

Merk at Systemkomponenter må være installert på forhånd (gjøres bare første gang på en ny PC).

Husk å oppgi kundenummer ved henvendelser til oss.


Last ned
Opprettet dato 05.12.2017 Sist oppdatert 05.12.2017

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00