Skatt Skattyter

Skatt Skattyter 2017.5c


Rettelse av feil på verdsettingsrabatten på boliger med markedsverdi.
I oppsettet for beregning av verdsettingsrabatten beregner vi feil når man har lagt inn en markedsverdi. Dette gjelder både for boliger og næringseiendommer. I tillegg ble det på utskriften av verdsettingsrabatten skrevet ut feil tall på enkelte av postene. Disse er korrigert.

Øvrige endringer:
• Endring av oppjustering på utbytter og gevinster som er tilordnet utland. Feilen gav for høy skattenedsettelse
• Overføring fra 1177-7 til post 3910 og 7910 i 1175-2 overfører nå også negative tall
• Maks reisefradrag er endret til 75.000
• Post 3.1.8/3.3.8 aksjegevinst/tap aksjesparekonto er lagt til med oppjustering i skatteberegningen.

Brukerstøtte
Husk at du har brukerstøtte inkludert i programmet, både teknisk og juridisk. Våre programmerere og jurister hjelper deg gjerne. Husk å ha kundenummeret klart når du ringer.

Last ned
Opprettet dato 07.05.2018 Sist oppdatert 21.05.2018

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00