Skatt Klient

Skatt Skattyter 2017.5a

Endringer i håndtering av verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon
I denne versjonen har vi gjort tilpasninger slik at man enklere kan sammenlikne skattemeldingen fra skatteetaten mot skattemeldingen i programmet.

Følgende linjer/poster er opprettet og vil vises i skattemeldingen:

Post 4.8.3 Reduksjon av gjeld pga verdsettingsrabatt
Verdsettingsrabatt formue
Oppjustert aksjeinntekt/-tap

I tillegg er det opprettet egne felter under Nøkkeltall på 1 side av skattemeldingen som vil vise feltene: Oppjustert inntekt/tap, Reduksjon gjeld pga verdsettingsrabatt og Verdsettingsrabatt formue.

Mulighet for å skjule personopplysninger på utskrift av skatteberegningen
I versjonen er det lagt inn mulighet for å markere for anonymisering av person opplysninger på utskriften slik at det er mulig å skrive ut skatteberegningen uten personnummer. Krysset gjelder også for utskrift av skattemeldingen.

Rettelser av registrerte feil i 2017.5
Manglende overføring fra RF-1084 til RF-1224 side 2 post 2.1 for saldogruppe C
Innsendelse med RF-1231 feilet på landkode
Opprettet automatiske overføringer på RF-1177 for tømmerkonto over til næringsoppgaven.

Brukerstøtte
Husk at du har brukerstøtte inkludert i programmet, både teknisk og juridisk. Våre programmerere og jurister hjelper deg gjerne. Husk å ha kundenummeret klart når du ringer.

Last ned
Opprettet dato 13.04.2018 Sist oppdatert 13.04.2018

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00