Thumbnail

Skatt (klient og skattyter)

Skatt 2019.4 (klient og skattyter)

Nyheter i Skatt 2019.4:


Altinn
Nå kan du sende inn skattemeldinger for selskap! Altinn åpner opp for innsendelse av RF-1028 for AS/ASA, RF-1215 for ANS/DA, RF-1245 for NOKUS og RF-1323 for petroleum i dag 17. februar. Skatt 2019.4 er derfor klar med de nyeste Altinn-definisjonene som må til for å gjøre slik innsendelse mulig.

Skatteskjemaer
Skatteskjemaene for rentebegrensning for skatteåret 2019 er nå godkjent av Skattedirektoratet, men de endelige rettledninger har vi fortsatt ikke fått. Vi har mottatt utkast og foretatt endringer i skjemaene siden forrige versjon basert på foreløpige rettledninger. Vi tilgjengeliggjør endelige rettledninger i programmet straks de foreligger og informerer om dette på startsiden til programmet.

Kommende versjoner
Altinn åpner for nedlasting av preutfylte data til personlig skattemelding RF-1030 den 1. april 2020. Skatt 2019.5 for slik nedlasting kommer i løpet av mars.