Thumbnail

Dokument

Dokument 2020.1

I denne versjonen har vi følgende nyhet:
 

Case erverv av egne aksjer
Noen ganger kan et aksjeselskap ha behov for å erverve egne aksjer. Aksjeloven regulerer hvordan dette gjøres. Caset inneholder dokumentene som trengs for å gjennomføre et slikt erverv.

Case stiftelse av forening
Det finnes ingen lovregler for stiftelse av forening, men det er gjennom praksis og retningslinjer, bl.a. fra idretten, etablert prinsipper for hva stiftelsesdokumentet og vedtekter bør inneholde. Caset inneholder en rekke forslag til hvordan dokumentene bør utformes.


I tillegg har vi oppdatert en rekke dokumentmaler, f.eks. case for oppløsning og avvikling av AS, hvor det nå ikke lenger er nødvendig med eget avviklingsstyre og skjema for kundekontroll ihht. hvitvaskingsloven, som er oppdatert i forhold til Finanstilsynets anbefalinger.

Dokument 2020.1

Dokumentasjon

Document/Product Fil Changed Version
Dokument Bedrift Innholdsoversikt Dokument Bedrift 2020.1.pdf 2019-10-08 2020.1
Dokument Total Innholdsoversikt Dokument Total 2020.1.pdf 2019-10-08 2020.1