Thumbnail

Dokument

Dokument 2019.2

I denne versjonen har vi følgende nyhet:
 

  • Case konvertibelt lån. 


Konvertible lån gir kreditor overfor et AS rett til å få utstedt aksjer istedenfor å få tilbakebetalt lånet. Gjelden blir da omgjort til aksjekapital. For at et konvertibelt lån skal være gyldig må man følge aksjelovens formelle regler. Dette innebærer styre- og generalforsamlingsbehandling, melding til foretaksregisteret og låneavtale mellom partene.
Alle dokumentene kan signeres digitalt.

I disse generalforsamlingstider så minner vi om at vi har et eget case for ordinær generalforsamling som tar deg igjennom hele prosessen. Vi har også en egen mal for forenklet behandling. Alle dokumentene kan selvfølgelig signeres digitalt.

 

Dokument 2019.2

Dokumentasjon

Document/Product Fil Changed Version
Dokument Bedrift 2019.2 Innholdsoversikt Dokument Bedrift 2019.2.pdf 2019-05-14 2019.2
Dokument Total 2019.2 Innholdsoversikt Dokument Total 2019.2.pdf 2019-05-14 2019.2