Thumbnail

Dokument

Dokument 2019.3

I denne versjonen har vi følgende nyhet:
 

 Begjæring om oppbud AS
• Begjæring om oppbud - ansvarlig selskap
- Med disse dokumentmalene kan man melde oppbud (dvs. at skyldneren selv begjærer seg konkurs) på vegne av et selskap. Dokumentene kan signeres digitalt.

• Lovvalgsavtale om ekteskap
- Denne malen brukes til å avtale hvilket nordisk lands lovgivning som skal regulere ekteskapet. Dokumentet oppfyller formkravene til en ektepakt og er praktisk i internasjonale ekteskap.

• Erklæring fra arvelater om lovvalg ved arv og dødsboskifte
- Malen brukes av arvelater til på forhånd å bestemme hvilket lands lovgivning som skal regulere arveoppgjøret etter seg. Malen oppfyller kravene til testaments form. Vi har også oppdatert våre testamentmaler slik at man kan foreta lovvalg ved utarbeidelse av testament.

I tillegg har vi oppdatert en rekke maler, bl.a. kjøps- og leieavtaler slik at man kan bestemme at betaling skal skje med Vipps og i skjema for kundekontroll hvitvaskingsloven kan man nå legge inn opplysninger om såkalte politisk eksponerte personer.