Thumbnail

Skatt Klient og Skattyter

Skatt 2019.3 (klient og skattyter)

Nyheter i Skatt 2019.3:

Altinn
Muligheten til å sende korrigert skattemelding for 2018 for lønnstakere/pensjonister og personlig næringsdrivende ble stengt 14. januar. RF-1366 Endringsmelding for skatteåret 2018 er nå klargjort for innsendelse. Skjemaet finner du i menyvalget for hovedskjemaer. 

Skatteskjemaer
Det gjenstår nå bare endelig godkjennelse fra Skattedirektoratet av to skatteskjemaer. Dette er RF-1315 Begrensning av rentefradrag og RF-1509 Unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern. Vi har implementert de to skjemaene i denne versjonen slik de er på siste utkast fra Skattedirektoratet og det er stor sannsynlighet for at skjemaene vil bli slik de nå vises i programmet. Rettledningene til skjemaene for rentebegrensning foreligger ikke ennå. Disse blir tilgjengeliggjort i programmet straks de foreligger. Vi informerer om dette på startsiden til programmet. 

I avskrivningsskjemaet RF-1084 har den lineære delen fått forbedret funksjonalitet med ny tabell for påkostninger. RF-1159 for gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter overfører nå summert informasjon fra det nye aksjeregisteret. RF-1030 for personer vil først være endelig oppdatert i versjon 2019.5.
 
Skatteberegning
Personlig skatteberegning og oppgrossing for skatteåret 2020 er nå klar til bruk. Det er foretatt endringer i beregning av skattefradraget for pensjonister og nedsettelse av skatt ved lønn fra den norske stat.

Satser
Bilpriser pr. 1. november 2019 fra Opplysningsrådet for veitrafikken, skattesatser 2020, folketrygdens grunnbeløp, takseringsregler og valutakurser er oppdatert i denne versjonen. Verdipapirkurser fra Verdipapirforetakenes forbund blir tilgjengelig i programmet straks de foreligger. Vi informerer om dette på startsiden til programmet. For kraftforetak venter vi på vedtak om fastsettelse av renter fra Finansdepartementet. Rentene blir oppdatert i skjemaene straks de foreligger. 

Kommende versjoner
Altinn åpner opp for innsendelse av RF-1028, RF-1215, RF-1245 og RF-1323 den 17. februar. Skatt 2019.4, med slik mulighet, vil foreligge innen den tid.  Altinn åpner for nedlasting av preutfylte data til personlig skattemelding RF-1030 den 1. april 2020. Skatt 2019.5 for slik nedlasting kommer i løpet av mars.