Thumbnail

Skatt Klient

Skatt Klient 2018.5

Nyheter i denne versjon:

Nedlasting av prefilldata til personlig skattemelding 
Altinn har nå åpnet opp for nedlasting av forhåndsutfylte data til personlig skattemelding for lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende. I denne versjonen av Skatt kan du foreta slik nedlasting og sende inn. 

Vi får mange spørsmål om nedlasting fra Altinn, se våre tips til innlogging og passord…

RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter
Det er opprettet en ny oversikt på side 2 i skjemaet for overføring av data fra RF-1059 fra inntektsåret 2017. Oversikten kan oppdateres med data fra 2017 selv om årskonvertering allerede er foretatt. Ved forhåndsvisning kan det foretas eksport til Excel.

Øvrige endringer

  • Flere kolonner i samleoversikt for skattemessige verdier (1084S)
  • Tekstfilimport til RF-1368 Næringsoppgave 5
  • Kobling av bilskjema RF-1125 til RF-1368
  • Automatisk overføring av egenkapital fra post 600 til post 2050 i RF-1368