Thumbnail

Revisjon

Revisjon 2019.2

Nyheter i denne versjon:
 

1. Flere integrasjoner med Byrå

  • Eksport pdf direkte til Byrå. Filen legger seg i regnskapsåret og Revisjon under Dokumentbehandling.
  • Hvis oppdragsansvarlig revisor legges inn i Byrå vil denne integreres i nye filer for Oppdragsansvarlig revisor i revisjonsteamet.

2. Sende mail med vedlegg og åpen revisjonsfil til support
I en tidligere versjon ble det mulig å sende filen man jobber i samt andre filer direkte til support. Vi minner derfor om denne muligheten. Valget er i Hjelpmenyen.
Man får da opp en dialog man fyller inn mailadresse, tlf, om man vil ha vedlegg osv. Mailen vil da automatisk bli sendt til vår support.

3. Retting av feil og andre mindre endringer

  • Flytting av Transaksjonsanalyse – test av konteringsmønster til Prosess-sidene.
  • Hvis man bruker lyn-overføring fra Årsavslutning til Revisjon og har en annen revisjonsfil åpen, vil man nå få en melding om at det er forskjellige selskaper og om man virkelig vil overføre.
  • Tips nederst i filen fra Ikonmenyen ble hengende slik at filnavnet ikke var synlig.
  • Programkontroll vil vises for alle regnskapslinjer og alle regnskapspåstander ved registrering av Særskilt risiko hvis man ikke har valgt handlinger som dekker alle valgte regnskapslinjer og regnskapspåstander.
Les mer