Thumbnail

Årsavslutning (firma og klient)

Årsavslutning 2019.1c (firma og klient)

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

Rettelse ved utskrift av noter
•    Vi har rettet feil som viste feil tall/desimal i celler med prosent på utskrift.  
•    Vi har også rettet feil relatert til tomme rader eller rader med ingen verdi i noter med tabeller.
Når 2019.1c er installert, er det viktig å oppdatere årsregnskapet på nytt og huke av for noter under Årsrapport.

Rettelse ved årsskifte
•    Vi har rettet en feil som oppsto ved årsskifte fra 2018 til 2019. Linjen for endring utsatt skatt i skattenoten hentet beløpet fra samme celle i 2018. Nå er cellen blankt.

Opplysninger om revisjon og regnskapsføring i opplysninger som sendes til Regnskapsregisteret.
•    Det er igjen mulig å huke av for fravalg av revisjon eller om årsregnskapet er utarbeidet av ekstern regnskapsfører. Denne informasjonen blir nå sendt til Altinn.

Visning av selskapsnavn i topptekst i Årsrapport
•    Noen av våre kunder opplever at kundenavnet ikke vises i topptekst i årsrapport. I så fall må man opprette årsregnskapet på nytt og huke av for Årsregnskap under årsrapport.